Aanvraag Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voor het produceren van hernieuwbare energie is het mogelijk gebruik te maken van de landelijke subsidieregeling SDE+. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen en kent zes categorieën: zon, wind, water, geothermie en biomassa.  

Oorspronkelijk zou de regeling in 2020 verbreed worden naar de SDE++. Toch komt er in het voorjaar van 2020 nog één SDE+-ronde die qua opzet identiek is aan de najaarsronde 2019, met uitzondering van het beschikbare budget (€ 5 miljard in de najaarsronde van 2019 versus € 4 miljard in de voorjaarsronde). Oorspronkelijk was slechts 2 miljard euro voor de voorjaarsronde beschikbaar gesteld. Op 4 maart kondigde Minister Wiebes aan 2 miljard euro extra beschikbaar te stellen.

In 4 stappen SDE+-subsidie aanvragen

De extra openstellingsronde van de SDE+ in het voorjaar opent op 17 maart om 9.00 uur en sluit op 2 april. De subsidieregeling werkt als een veiling: wie het minst vraagt en het eerst biedt, maakt de grootste kans om de subsidieaanvraag gehonoreerd te krijgen. In vier stappen helpt Greenspread u bij het aanvragen van de SDE+-subsidie.

Stap 1 – Quickscan of haalbaarheidsonderzoek

Voordat wij de SDE+ aanvragen voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek uit. Voor zonprojecten is het ook mogelijk dat wij een quickscan doen. Bij een haalbaarheidsonderzoek komt één van onze medewerkers op locatie om deze te onderzoeken en de benodigde informatie te verzamelen. Een quickscan gebeurt op basis van luchtfoto’s, hierbij zit geen locatieonderzoek inbegrepen.

HaalbaarheidsonderzoekQuickscan
– Exacte aantal zonnepanelen
– Locatie omvormers
– Kabeltracé
– Ballastplan
– Verwachte energieproductie
– Verwachte jaarlijkse besparing
– Verwachte terugverdientijd
– Eventuele financieringslasten

Download hier een voorbeeld

€750,- exclusief BTW
– Indicatie aantal zonnepanelen
– Verwachte energieproductie
– Indicatie investering
– Verwachte jaarlijkse besparing
– Verwachte terugverdientijd
– Eventuele financieringslastenDownload hier een voorbeeld

€250,- exclusief BTW

Stap 2 – Verstuur een opdrachtformulier

Nadat u een keuze heeft gemaakt vraagt u een een haalbaarheidsonderzoek of een quickscan bij ons aan. Aanmelden kan door een opdrachtformulier in te vullen en ondertekend te e-mailen naar sde@greenspread.nl. Wij nemen vervolgens spoedig contact met u op.

Stap 3 – Uitvoering Quickscan of Haalbaarheidsonderzoek

Greenspread voert voor u een quickscan of haalbaarheidsonderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek wordt met u besproken.

Stap 4 – Aanvragen SDE+-subsidie

Bent u enthousiast over de uitkomsten van uw business case? Greenspread kan namens uw organisatie SDE+ aanvragen. Download hier het machtigingsformulier om Greenspread te machtigen als intermediair om namens u c.q. uw organisatie op te treden. Nadat wij de SDE+ hebben aangevraagd, bent u niet gebonden aan Greenspread.

Het stappenplan voor het aanvragen van de SDE+-subsidie kunt u ook bekijken in onderstaande video.

Van SDE+ naar SDE++

De verwachting is dat de SDE+ na de voorjaarsronde alsnog wordt verbreed naar de SDE++. Deze veranderende regeling stimuleert de uitrol van duurzame energie en CO2 –reducerende technieken door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt, net als bij de huidige SDE+-regeling, door middel van een exploitatiesubsidie.

De verandering heeft grote gevolgen voor ondernemers en organisaties die op korte termijn zelf zonne-energie willen opwekken. Niet alleen wordt minder geld beschikbaar gesteld, ook verlegt de stimuleringssubsidie de prioriteit richting CO2-reductie. De kans dat men nog subsidies krijgt voor het realiseren van zonnepanelen, wordt daarmee erg klein, aangezien andere technieken goedkoper zijn in een vergelijking op basis van €/ton CO2-reductie.