Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voor het produceren van hernieuwbare energie is het mogelijk gebruik te maken van de landelijke subsidieregeling SDE+. Met deze subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn zes categorieën: zon, wind, water, geothermie en biomassa.  

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze veranderende regeling stimuleert de uitrol van duurzame energie en CO2 –reducerende technieken door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt, net als bij de huidige SDE+-regeling, door middel van een exploitatiesubsidie.

In 4 stappen SDE+ aanvragen

De subsidieregeling opent op 29 oktober om 9.00 uur en sluit op 14 november om 17.00 uur. De subsidieregeling werkt als een veiling: wie het minst vraag en het eerst biedt, maakt de grootste kans om de subsidieaanvraag gehonoreerd te krijgen.  

Greenspread kan de SDE+ namens uw organisatie aanvragen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk de onderstaande video:

Alle aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek die voor 15 oktober worden aangeleverd nemen wij in behandeling. De deadline voor het inleveren van een aanvraag voor een quickscan is op 27 oktober.  

Haalbaarheidsonderzoek en quickscan

Voordat wij de SDE+ aanvragen voeren wij eerst een haalbaarheidsonderzoek uit. Voor zonprojecten is het ook mogelijk dat wij een quickscan doen. Bij een haalbaarheidsonderzoek komt één van onze medewerkers op locatie om deze te onderzoeken en de benodigde informatie te verzamelen. Een quickscan gebeurt op basis van luchtfoto’s, hierbij zit geen locatieonderzoek inbegrepen.

Hieronder zie je het verschil tussen een haalbaarheidsonderzoek en quickscan voor zon.

HaalbaarheidsonderzoekQuickscan
– Exacte aantal zonnepanelen
– Locatie omvormers
– Kabeltracé
– Ballastplan
– Verwachte energieproductie
– Verwachte jaarlijkse besparing
– Verwachte terugverdientijd
– Eventuele financieringslasten

Download hier een voorbeeld


€750,- exclusief BTW
– Indicatie aantal zonnepanelen
– Verwachte energieproductie
– Indicatie investering
– Verwachte jaarlijkse besparing
– Verwachte terugverdientijd
– Eventuele financieringslastenDownload hier een voorbeeld

€250,- exclusief BTW

Aanmelden

Aanmelden kan door het opdrachtformulier in te vullen en ondertekend te e-mailen naar sde@greenspread.nl. Wij nemen vervolgens contact op. Nadat wij de SDE+ hebben aangevraagd, bent u niet gebonden aan Greenspread.