Windlocatieonderzoek Pijnacker-Nootdorp

Een studie naar kansrijke locaties voor windturbines
Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-Nootdorp Periode 2012

Projectomschrijving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt aan haar strategie op het gebied van duurzaamheid en wil in dat kader weten of er lokale mogelijkheden zijn voor grootschalige windturbines. Aan Greenspread is gevraagd de kansrijke locaties te scheiden van de onmogelijke, windturbines op de gevonden locaties te visualiseren en een aanzet te geven tot participatiemodellen voor concrete windprojecten.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Reactie van de opdrachtgever

De samenwerking met Greenspread is goed verlopen. Het project is binnen het budget en op tijd gerealiseerd. Het eindproduct is conform de opdracht en voldoet aan de verwachtingen. De gemeente gaat de resultaten van de opdracht gebruiken bij het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie. De resultaten zijn aan de raad gepresenteerd. Daarnaast heeft de gemeente op 5 maart 2013 een themabijeenkomst windenergie georganiseerd voor burgers en bedrijfsleven, waar de resultaten zijn gepresenteerd en besproken.


Richard Visscher

Beleidsmedewerker Milieu


Stel ons uw vraag