Verduurzaming vastgoed gemeente Amersfoort (Puzzelen met Panelen)

Haalbaarheidsstudie naar rendabele PV-systemen
Opdrachtgever Gemeente Amersfoort Periode 2012 - 2013

Projectomschrijving

De gemeente Amersfoort heeft Green Spread gevraagd de haalbaarheid van zonnepanelen op de daken van het gemeentelijke vastgoed te onderzoeken. Dit onderzoek betrof zowel een financiële als een technische toets, waarbij de achterliggende gedachte is dat de gemeente haar daken beschikbaar stelt aan lokale initiatieven of marktpartijen.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Bevindingen

In totaal zijn meer dan twintig panden technisch kansrijk bevonden. Vanuit een portfoliobenadering kan daar bovendien een rendabele business case onder worden gezet. Op deze panden zouden gezamenlijk ruim 2.800 zonnepanelen kunnen worden geplaatst, waarmee jaarlijks ruim 315 ton CO₂ bespaard kan worden. Het risico op vandalisme is hierbij evenwel een belangrijk aandachtspunt.


Vincent Smeele

Projectleider Puzzelen met Panelen


Stel ons uw vraag