Tijdelijk Anders Bestemmen in Gelderland

Verborgen kansen voor zon, wind en biomassa
Opdrachtgever Provincie Gelderland Periode 2012 - 2014

Projectomschrijving

Green Spread heeft werk gemaakt van het duiden van kansen en knelpunten die Gelderse gemeenten herkennen bij de toepassing van TAB op het gebied van duurzaamheid. Het idee is dat gronden die (tijdelijk) geen functie vervullen, kunnen worden aangewend voor duurzame-energie-opwekking via zonneparken, windturbines en/of biomassateelt.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Bevindingen

Een voorlopige conclusie is dat veel gemeenten TAB-gronden beschikbaar hebben en zoeken naar kennis en voorbeelden: hoe zouden zij hier tijdelijk en rendabel werk kunnen maken van hun klimaatdoelstellingen? Om dit vast te stellen, pakken we vier cases bij de hand, die we belichten vanuit een planologisch, technisch, economisch en juridisch perspectief. De lessen uit deze studies slaan neer in een generieke handleiding, waarvan alle Gelderse gemeenten de vruchten kunnen plukken.


Sander Kooper

Projectmedewerker


Stel ons uw vraag