Haalbaarheidsstudie zonneweide

Tijdelijk benutten van beschikbare voormalige agrarische terreinen
Opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Periode 2013

Projectomschrijving

De gemeente Bronckhorst heeft Green Spread gevraagd de haalbaarheid van zon-PV-parken op de “verlaten” agrarische bedrijfslocaties in kaart wil brengen. In eerste instantie gaat het daarbij om een algemene verkenning van de haalbaarheid, kritieke elementen en randvoorwaarden. Deze studie betreft een verdiepingsslag van het project Tijdelijk Anders Bestemmen, dat Green Spread voor de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Bevindingen

Geconcludeerd is dat verlaten agrarische gronden in Bronckhorst onder bepaalde voorwaarden rendabel kunnen worden benut voor het opwekken van groene energie middels zonneweides. Naast de technische en economische haalbaarheid is ook de planologische routekaart ingekleurd. Hierbij is onder meer vastgesteld wat de invloed is van mogelijke sloopkosten en asbestsanering voor wat betreft de bestaande agrarische stallen.


Roy Ellenbroek

Projectleider


Stel ons uw vraag