Energievisie Arnhem Centraal Oost

Een studie naar passende duurzame opties in het ontwikkelgebied
Opdrachtgever Gemeente Arnhem Periode 2012

Projectomschrijving

Het doel van de energievisie was het bepalen van een geschikte combinatie van energieconcepten voor het plangebied, zodat gebruikers hier in de toekomst de voordelen van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening kunnen ervaren. Bij het afwegen van de opties zijn diverse technische, juridische, economische en organisatorische parameters in acht genomen, waarbij het gemeentelijke energiebeleid een andere relevante sturende kracht was.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Reactie van de opdrachtgever

“De visie is opgenomen in het bestemmingsplan en vormt een goed vertrekpunt voor duurzame planontwikkeling. Greenspread hanteerde een gedegen werkwijze op basis van een plan van aanpak met meerdere overlegmomenten. Ook heeft Greenspread gesproken met toekomstige gebruikers en de beheerder van het WKO-systeem. Hun inbreng is meegenomen in de visie. Daardoor is een groter draagvlak voor de visie ontstaan.”


Marc van der Burght

Projectleider afdeling Omgevingskwaliteit


Stel ons uw vraag