Duurzame opties Stadsrandzone Zuidbroek

Studie in het kader van
Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn Periode 2013 - 2014

Projectomschrijving

Green Spread heeft de vraag beantwoord of exploitatie van zonne-energie, windenergie en biomassateelt haalbaar is op de gronden van ontwikkellocatie Zuidbroek, gegeven een set randvoorwaarden. Op basis van de verworven inzichten en de kenmerken van de concepten kunnen stakeholders nu gezamenlijk komen tot breed gedragen keuzes omtrent de invulling van enkele niet-in-exploitatie-gegeven gronden binnen het plangebied van Zuidbroek.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Bevindingen en vervolg

Windturbines zijn niet haalbaar en los daarvan niet wenselijk in het studiegebied. Ruimte voor grondgebonden zonne-energie is er wel; een economisch en organisatorisch gezien optimum wordt bereikt bij een beschikbaar oppervlak van 2-4 hectare waarop 1 à 2 MW zon-PV-vermogen kan worden gerealiseerd.Biomassateelt kan een letterlijk groen alternatief vormen voor zonne-energie en ook in combinatie met zonnepanelen een plek krijgen op de gronden in Zuidbroek.


Sander Kooper

Projectleider


Stel ons uw vraag