Advies levering volgens warmtewet

Inzake 10 flatgebouwen van het Amstelhof-complex
Opdrachtgever Amstelhof Properties Periode 2014 - heden

Projectomschrijving

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Om te voldoen aan

de Warmtewet zal Amstelhof Properties maatregelen moeten nemen.

In het kader hiervan heeft Amstelhof Properties Greenspread gevraagd ondersteuning te bieden bij het leveren van warmte conform de actuele wet- en regelgeving. Het gaat hier concreet om tien flatgebouwen in Amsterdam met 288 woningen.


Heeft u een vraag?

Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Resultaten

Greenspread heeft geadviseerd om de warmte-activiteiten in een aparte energie-BV onder te brengen. Op deze manier worden de verhuuractiviteiten gescheiden van de warmtelevering, waardoor de risico’s (onder meer compensatie bij storingen, verliezen in de warmtelevering) die bestaan bij de warmtelevering geen effect hebben op de verhuuractiviteiten. Eventuele marges die worden gemaakt op de warmtelevering blijven echter wel behouden voor Amstelhof Properties.


Tijmen van Straten

Projectleider


Stel ons uw vraag