Ruim baan voor de slimme meter

Op: 16 december 2016
Door: greenspread

0 reacties

Deel via

Ruim baan voor de slimme meter

De slimme meter krijgt de laatste weken veel kritiek te verduren. De functionaliteiten ervan zouden nog onvoldoende worden benut en daarmee blijft de beloofde energiebesparing vooralsnog uit. Het is onverstandig de slimme meter op basis van dit gegeven af te schrijven.

Verkeerslichten

De introductie van de slimme meter kunnen we vergelijken met de introductie van het verkeerslicht. De eerste autobezitters zaten in 1928 helemaal niet te wachten (letterlijk en figuurlijk) op een rood licht. De problemen die ontstonden op drukke kruispunten werden tot die tijd nog heel efficiënt geregeld door verkeersregelaars. Feit is dat we in het hedendaagse verkeer niet meer zonder verkeerslichten kunnen en dat het inzetten van verkeersregelaars een enorme kostenpost zou betekenen.

Hetzelfde geldt voor de slimme meter. Door het geringe aantal duurzame systemen (zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s) ervaren we vooralsnog geen echte noodzaak voor innovatie, het systeem met de traditionele meters werkt nog naar behoren. Bij toename van duurzame systemen hebben we echter aanpassingen nodig binnen ons huidige energiesysteem. Grote investeringen zijn noodzakelijk om deze nieuwe systemen in te kunnen passen. Denk hierbij aan het verzwaren van kabels en transformators en het installeren van snel regelbaar opwekvermogen om vraag en aanbod in balans te kunnen houden. Een andere oplossing is het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten die deze investeringen kunnen beperken, net zoals het verkeerslicht de kosten voor verkeersregelaars heeft beperkt.

Innovaties

De functionaliteiten van de slimme meter zijn benodigd voor het behouden van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Doordat de slimme meter de mogelijkheid heeft energieverbruik aan een tijdstip te koppelen, wordt het mogelijk nieuwe slimme diensten te ontwikkelen. Deze kunnen ervoor zorgen dat we duurzame toepassingen kunnen blijven benutten in onze huidige energievoorziening. Zo ontstaan mogelijkheden voor innovaties zoals we die als Greenspread demonstreren in het City-Zen-project.

De meeste weerstand ondervindt de slimme meter bij de bezitters van zonnepanelen, juist degenen die de energietransitie aanwakkeren. Door de dreiging van het afschaffen/versoberen van de salderingsregeling, waarvoor een moderne meter noodzakelijk is, installeren veel mensen geen slimme meter of zien zij zelfs af van zonnepanelen. Verschillende mogelijke deelnemers van het City-zen-project haken af doordat de slimme meter verplicht is.

De salderingsregeling moet blijven bestaan zolang de slimme meter niet voor iedereen verplicht is. Als dit niet zou gebeuren, ontstaat een situatie die vergelijkbaar is met de situatie dat witte auto’s niet voor een rood verkeerslicht moeten stoppen. De keuze voor een slimme meter is daarmee niet afhankelijk van de salderingsregeling, net zoals de keuze voor een witte auto dat niet is voor het verkeerslicht. Overigens is op 13 december in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de salderingsregeling “te continueren of te verbeteren”. Anders verwoord: er is nog toekomst voor de salderingsregeling.

Felgroen

De slimme meter zorgt voor de mogelijkheid om meer bewust met energieverbruik om te gaan (mits de informatie uit de slimme meter tot in de woonkamer van huishoudens reikt); én biedt mogelijkheden voor innovaties die kosten besparen voor de BV Nederland. De oproer die nu ontstaat, is in mijn ogen te wijten aan gebrekkige communicatie en een tekort aan partijen die iets toevoegen aan de mogelijkheden van de slimme meter. De uitrol van de slimme meter is in volle gang, maar voorlopig staat het verkeerslicht bij de Nederlandse huishoudens nog op oranje. Met de projecten en plannen die Greenspread binnenkort zal delen, zetten we het verkeerslicht hopelijk op felgroen!

 

Geschreven door Jan Scheepers (14-12-2016)


Plaats een reactie