Positieve uitkomst najaarsronde SDE+

Op: 16 december 2016
Door: sander

0 reacties

Deel via

Positieve uitkomst najaarsronde SDE+

De najaarsronde voor de SDE+ heeft vooralsnog geleid tot de gunning van circa 11 MWp aan zon-PV-projecten voor Greenspread en haar klanten.

Tot de projecten waarvoor de subsidie is toegekend, behoren twee (reeds vergunde) zonneparken. Verder gaat het onder meer om installaties op de daken van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gemeentelijk vastgoed en locaties van woningbouwcorporaties en overige semioverheden.

Ook is met de gunning van de SDE+ een nieuwe stap gezet in het verduurzamingstraject van het vastgoed behorend bij enkele warmteprojecten die Greenspread exploiteert.

In 2016 is de energievoorziening op sommige van deze locaties al verduurzaamd door de installatie van efficiënte gasabsorptiewarmtepompen.

In 2017 keert de SDE+ terug met een verruimd budget, zowel in de voorjaars- als najaarsronde (2 x € 6 miljard).


Plaats een reactie