Greenspread werkt aan energieopslag

Op: 15 augustus 2013
Door: sander

0 reacties

Deel via

Greenspread werkt aan energieopslag

Greenspread is recentelijk gestart met het vervullen van haar rol in het prestigieuze project “PV SiMS” (Storage integrated Multi agent controlled Smartgrid). Centraal hierbij staat de ontwikkeling van de technologie en nieuwe business-modellen die opslag en verhandeling van kleinschalig opgewekte duurzame elektriciteit mogelijk maken. Het project wordt gefinancierd door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), middels haar innovatieprogramma “Switch2SmartGrids”.

Duurzame energie
Het inzetten van duurzame energiebronnen zoals windenergie of zonnepanelen is erg belangrijk in de verduurzaming van onze elektriciteitsvoorziening. Het nadeel van wind en de zon is dat het energieaanbod uit deze bronnen niet constant en voorspelbaar is. Aangezien elektriciteit moet worden geconsumeerd op het moment dat deze geproduceerd wordt, treedt er een steeds grotere discrepantie op tussen vraag en aanbod van stroom. Het gevolg is dat het elektriciteitsnet steeds moeilijker te stabiliseren is en dat aanzienlijk hoeveelheden reservecapaciteit achter de hand moeten worden gehouden om continuïteit in de stroomleverantie te waarborgen.

 

Technologie-ontwikkeling en verdienmodel
Het PV-SiMS-project bestaat enerzijds uit het ontwikkelen van technologie voor het op microschaal opwekken en in batterijen opslaan van elektriciteit, en het regelen van de energiestromen tussen producenten, afnemers en het elektriciteitsnet. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar het opzetten van nieuwe verdienmodellen voor de opwekking van duurzame elektriciteit, met als bedoeling de investering hierin rendabeler en dus aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk zal het voor bewoners in de wijk mogelijk zijn om op termijn goedkoper energie af te nemen.

 

Doel
Het project heeft als doel duurzaam opgewekte elektriciteit bij de particuliere eindgebruiker op te slaan en te zorgen voor een zo optimale balans in het elektriciteitsnet. Dit wordt gerealiseerd door afgebakende gebieden in Amsterdam Nieuw-West zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn.

 

Planning
De voorbije periode was het vizier van de projectpartners (TU Eindhoven, Alliander, Amsterdam Smart City en Greenspread) vooral gericht op het verduidelijken van de propositie en het ontwikkelen van hard- en software. Greenspread zal zich de komende maanden hoofdzakelijk toeleggen op het vinden van locaties voor toepassing, het opstellen van (handels)exploitatieovereenkomsten, het maken van business cases en het matchen van opwekprofielen van zonne-energie-installaties met energieverbruiksprofielen van consumenten, middels de opslag van stroom. Eind 2013 zullen de eerste batterijen in de wijk bij een aantal huishoudens worden geplaatst. Vervolgens zal in het meerjarig project City-Zen (start in 2014) grootschalige uitrol plaatsvinden.


Plaats een reactie