Greenspread en gemeente Leeuwarden gaan samen voor zonnepanelen

Op: 22 augustus 2013
Door: sander

0 reacties

Deel via

Greenspread en gemeente Leeuwarden gaan samen voor zonnepanelen

Greenspread en de gemeente Leeuwarden slaan de handen ineen voor de grootschalige verduurzaming van het publieke vastgoed. Het doel is dat Greenspread circa 40 gebouwen gaat voorzien van zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is dat de gebouwgebruikers niet zelf hoeven te investeren en volledig wordt ontzorgd. Greenspread levert en factureert de zonne-energie voor een periode van tien jaar en draagt vervolgens het eigendom van de panelen over voor een symbolisch bedrag van één euro .

Het doel is via deze exploitatieconstructie circa 725 kW aan zonne-energie-vermogen (ongeveer 3.000 panelen) te realiseren op daken van onder meer scholen, gymzalen en buurthuizen. De jaarlijkse stroomoutput hiervan is circa 650.000 kWh; genoeg om in de behoefte van 186 doorsnee huishoudens te kunnen voorzien. Nog dit jaar wordt gestart met de ontwikkeling van de zonnestroomsystemen.

De gemeente Leeuwarden heeft dit project medio 2013 aanbesteed en Greenspread geselecteerd als winnaar. De werkwijze van Greenspread bestaat uit het op locatie inventariseren van de gebouwen in kwestie, het toetsen van de dakconstructies, het opstellen van stroomleveringsovereenkomsten en het bouwen van de zonnestroominstallaties. Na oplevering is zij voor een periode van tien jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zonnepanelen. In die periode levert zij de opgewekte zonnestroom voor een vast bedrag per kWh aan de gebouwgebruiker, zonder indexatie. Bovendien is de gebouwgebruiker gevrijwaard van risico’s, aangezien Greenspread alleen de daadwerkelijk geproduceerde groene stroom factureert.

Voor de gemeente betekent dit een forse slag als het gaat om het waarmaken van haar ambities op het gebied van duurzaamheid. Greenspread legt in haar plan van aanpak veel nadruk op het lokale gewin voor de gemeente Leeuwarden. Zo profiteert het lokale bedrijfsleven via de inzet van lokale elektrotechnische installateurs. Daarnaast kunnen omwonenden, lokale bedrijven en anderen worden betrokken bij de (her)financiering van de zonnepanelen. Zij kunnen zodoende meeprofiteren van de (financiële) voordelen die zonnestroom biedt. Hiertoe wordt het platform van stichting Greencrowd ingezet.


Plaats een reactie