Aan de slag met de Regeling Verlaagd Tarief

Op: 3 september 2014
Door: sander

0 reacties

Deel via

Aan de slag met de Regeling Verlaagd Tarief

Greenspread heeft in opdracht van de Provincie Groningen een handreiking samengesteld omtrent succesvolle zon-PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de “postcoderoos-regeling”.

Het handboek is bedoeld als naslagwerk en gids om lokale energie-initiatieven verder te helpen in het traject tussen idee en exploitatie van een collectief zonne-energie-project. Het handboek biedt geen maatwerkoplossing voor afzonderlijke projecten, maar schetst de kaders en mogelijkheden en scheidt feiten van fabels, onder meer aan de hand van voorbeelden.

Conclusies die worden getrokken, zijn onder meer:

1. De totstandkoming van een project op basis van de Regeling Verlaagd Tarief vereist nauwe samenwerking tussen de coöperatie(leden), de netbeheerder, Belastingdienst, dakeigenaren en één of meerdere energieleveranciers;

2. De standaard business case op basis van een 10-jarige korting van 7,5 cent kan niet uit;

3. Via diverse optimalisatieslagen kunnen veel business cases alsnog acceptabele rendementen vertonen. In de praktijk kunnen enkele kostenposten uit de standaard business case worden vermeden en extra inkomsten worden gegenereerd. Hiervoor is een coöperatieve opstelling van energieleveranciers onmisbaar;

4. Het type project (dak- of grondgebonden) en de omvang van het zonne-energie-systeem in kwestie zijn van grote invloed op de mogelijkheden om te komen tot een succesvolle exploitatie: projecten waarbij het gaat om grote, dakgebonden productie-installaties zijn doorgaans kansrijker;

5. Het maatschappelijke rendement van projecten spreekt vaak meer tot de verbeelding dan het financiële. Samen de omgeving verduurzamen via een concreet project in de buurt: ook met dit aanbod kunnen mensen worden verleid;

6. In Groningse postcoderozen zijn vaak relatief weinig particuliere kleinverbuikers woonachtig. De postcoderoos is in de praktijk echter niet snel een belemmerende factor, tenzij het gaat om grote, grondgebonden productie-installaties.

Het Handboek Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief is hier te downloaden.


Plaats een reactie