Informatieplicht energiebesparing

Wat houdt de informatieplicht in?

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Dit is de energiebesparingsplicht. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid de energiebesparing verder versnellen.

De informatieplicht verplicht bedrijven elke vier jaar een rapportage over de uitgevoerde en geplande energiebesparende maatregelen in te sturen. Of uw bedrijf aan deze plicht moet voldoen, is afhankelijk van uw elektriciteit en aardgas verbruik op jaarlijkse basis. De informatieplicht kan ook voor sportclubs gelden.

Geldt de informatieplicht voor mijn bedrijf of instelling?

Ontdek met onderstaande check of uw bedrijf of instelling ook onder de informatieplicht valt.

  Verbruikt uw bedrijf vanaf 50.000 kWh elektriciteit op jaarbasis?
  JaNee

  Verbruikt uw bedrijf vanaf 25.000 m3 (aard)gas op jaarbasis?
  JaNee

  Op grond van de Wet milieubeheer heeft u zowel een informatie- als energie­besparingsplicht.
  Op grond van de Wet milieubeheer heeft u geen informatieplicht. 

  Wanneer en hoe dien ik de rapportage in?

  U had uiterlijk 1 juli 2019 moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Slechts een derde van de bedrijven en instellingen heeft de rapportage voor deze deadline ingediend. Heeft u nog niet aan de verplichting voldaan? Bij het niet inleveren van de rapportage loopt u het risico op sancties.

  Zoekt u een partij die het werk uit handen neemt? Greenspread helpt u bij het voorbereiden van de rapportage en het uitvoeren hiervan. Tijdens een locatieonderzoek brengen wij in kaart welke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) reeds zijn uitgevoerd en welke nog niet. Daarmee krijgt u direct inzicht in het energiebesparingspotentieel en ontvangt u een bijbehorende business case. Vervolgens maken wij de rapportage voor u op en dienen deze namens u in bij RVO.

  Laat uw gegevens in onderstaand formulier achter, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

  Totaal aantal rapportages en Wm-inrichtingen tot en met 13 januari 2020 – Bron: RVO

  EED-auditplicht

  Naast de informatieplicht energiebesparing is het mogelijk dat uw onderneming ook een EED-auditplicht heeft. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

  Wat houdt de EED-auditplicht in?

  De energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

  Geldt de EED-auditplicht voor mijn bedrijf of instelling?

  Ontdek met onderstaande check of uw bedrijf ook onder de EED-auditplicht valt.

   Hoeveel medewerkers heeft u in dienst, inclusief werknemers van partnerondernemingen en verbonden ondernemingen?
   Minder dan of gelijk aan 250 FTEMeer dan 250 FTE

   Wat is de bruto jaaromzet van uw bedrijf?
   Minder dan of gelijk aan 50 miljoen euroMeer dan 50 miljoen euro

   Wat is het jaarlijkse balanstotaal van uw bedrijf?
   Minder dan of gelijk aan 43 miljoen euroMeer dan 43 miljoen euro

   Op grond van de Europese Richtlijn Energie Efficiëntie (EED) heeft u een auditplicht. 
   U heeft op basis van het aantal FTE's binnen uw organisatie, uw balanstotaal en uw jaaromzet geen auditplicht op grond van de Europese Richtlijn Energie Efficiëntie (EED).

   Wanneer en hoe dien ik de rapportage in?

   Ondernemingen met een EED-auditplicht hadden tot en met 5 december 2019 de tijd om te rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing. Heeft u nog niet aan de verplichting voldaan? Bij het niet inleveren van de rapportage loopt u het risico op sancties.

   Ook voor het voorbereiding en uitvoering van de rapportage van de EED-auditplicht kan Greenspread u volledig ontzorgen. Laat uw gegevens in onderstaand formulier achter en wij nemen contact met u op.