Duurzame energie uit wind opwekken

Windenergie is onmisbaar in de transitie naar schone energievoorziening. Door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren geven wij inzicht in de kosten en opbrengsten van de windmolen(s). Belangrijk is dat de turbines ruimtelijk goed worden ingepast en dat er voldoende participatiemogelijkheden zijn voor omwonenden. Zo maken wij samen met u Nederland stukje voor stukje groener.

Greenspread heeft ruime ervaring met het vaststellen van geschikte locaties voor grootschalige windturbines binnen gedefinieerde zoekgebieden (zoals gemeenten) en het maken van visuele impressies van denkbare projecten. Daarnaast is het uitwerken en structureren van de financiële exploitatie ons goed toevertrouwd. Datzelfde geldt voor het aantrekken van de financiering zelf. Net als bij zonne-energie is de realisatie van de projecten het domein van de markt, waarbij Greenspread adviserend kan optreden.

Greenspread is tevens een kundige ontwikkelpartner voor kleinschalige windturbines waarbij exploitatie via de Regeling Verlaagd Tarief het doel is.

Subsidies voor windenergie

In Nederland is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het produceren van hernieuwbare energie. Diverse regelingen (investeringssubsidies, exploitatiesubsidies, fiscale aftrekposten) zijn in het leven geroepen om de financiële haalbaarheid van windprojecten te vergroten. Een voorbeeld hiervan is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Meer weten? Neem contact met ons op!

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bekijken onze windprojecten:

Meer projecten staan op onze projectenpagina!

Onderzoek windturbines Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Onderzoek windturbines
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Onderzoek windturbines Riverside Stadium
Onderzoek windturbines
Riverside stadium, Middlesbrough
WindHub
Ontwikkeling participatiemodel
WindHub, voor Eneco