Duurzaam opgewekte elektriciteit inzetten voor productie van waterstofgas

Waterstof heeft grote potentie als energiedrager en wordt geproduceerd door middel van elektrolyse. Hierbij wordt (bij voorkeur) energie uit zonnestroomsystemen en windmolens gebruikt om water te splitsen in waterstof- en zuurstofgas. Het waterstofgas kan dienen als brandstof voor voertuigen of worden getransporteerd naar locaties met een behoefte aan stroom, waar het met (bijvoorbeeld) een brandstofcel weer in elektriciteit wordt omgezet.

Greenspread heeft een business case opgesteld om duurzaam opgewekte elektriciteit in te zetten voor de productie van waterstofgas. Greenspread rekent daarbij met de meest actuele energieprijzen, reële technische aannames met betrekking tot de elektrolyse en relevante subsidieregelingen. Graag zijn wij betrokken als adviserende partij. Het is ook mogelijk dat wij het project verder brengen door onder meer de financiering en inkoop te organiseren.

Benieuwd naar onze waterstof business case of zelf een innovatief idee?