Een duurzaam alternatief voor aardgas

De verwarming staat vaker aan dan men denkt. Veel uitstoot en hoge energiekosten zijn daarvan de gevolgen. Er zijn meerdere mogelijkheden om duurzame warmte toe te passen. Omdat ieder gebouw anders is, kan een andere techniek beter bij uw gebouw passen dan bij de buren. Mogelijke duurzame verwarmingstechnieken zijn warmtepompen, zonneboilers, waterstofketels en infraroodpanelen.

Greenspread beschikt over veel kennis en jarenlange ervaring als het gaat om duurzame warmte. Wij zijn vertrouwd met technische en financiële haalbaarheidsstudies, de coördinatie van inkooptrajecten en begeleiding van de bouwfase. Ook kan Greenspread de financiering en exploitatie van collectieve warmteprojecten verzorgen.

Subsidies voor warmte-energie

In Nederland is het mogelijk subsidies aan te vragen voor het produceren van hernieuwbare energie. Diverse regelingen (investeringssubsidies, exploitatiesubsidies, fiscale aftrekposten) zijn in het leven geroepen om de financiële haalbaarheid van warmteprojecten te vergroten. Meer weten? Neem contact met ons op!

Benieuwd naar hoe u duurzaam kan verwarmen?

Bekijken onze warmteprojecten

Meer projecten staan op onze projectenpagina!

Energiehuis Veenendaal
Energiehuis Veenendaal
DEVO
Sporthallen Neder-Betuwe
Sporthallen
Gemeente Neder-Betuwe
Warmtepotentiekaart Gemeente Arnhem
Warmtepotentiekaart
Gemeente Arnhem