Verantwoord gebruik van klantgegevens

Greenspread Energy maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruik-meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Greenspread Energy conformeert zich aan deze gedragscode, wat middels deze verklaring van de bestuurder wordt bevestigd.


Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter