Projectmanagement

Aan het plaatsen van zonnepanelen gaan de nodige stappen en keuzes vooraf. Greenspread kan u gedurende het hele ontwikkeltraject bijstaan als projectmanager. Hierbij doorlopen we gezamenlijk één of meerdere van de onderstaande drie stappen.

In dit traject reiken we u kennis, inzichten en onderhandelingskunde aan, om te komen tot een doordacht en deugdelijk zon-PV-systeem op uw dak. Daarbij spannen wij ons in alsof het om ons eigen systeem gaat. Bekijk hier enkele referentieprojecten.

1. Haalbaarheidsstudie
Wat zijn de kosten en opbrengsten van zonnepanelen op mijn dak? Op die vraag kan Greenspread antwoord geven via een haalbaarheidsstudie. We maken eerst een technisch ontwerp, dat duidelijk maakt hoeveel zonnestroom u kunt opwekken. Vervolgens werken we een op maat gemaakte business case uit, die u onder meer vertelt wat het projectrendement en de terugverdientijd van een eigen investering zouden zijn.

haalbaarheidsstudie

Hierbij spiegelen we u geen gouden bergen voor, maar baseren we ons op realistische variabelen vanuit onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en realisatie van zon-PV-systemen. Een subsidie zoals de SDE+ kan onderdeel uitmaken van de geprojecteerde kasstromen. Deze vragen we desgewenst ook voor u aan.

Alles wat we van u nodig hebben in deze fase, is een recente jaarnota van uw energieleverancier en bouwkundige tekeningen van het dak in kwestie.

Wat Greenspread niet doet, is het doorrekenen van het draagvermogen van de daken waarop de panelen voorzien zijn. Hiervoor kunt u het beste de constructeur van het pand raadplegen.

2. Coördinatie inkooptraject
Als de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zodanig zijn dat u daadwerkelijk zonnepanelen wilt realiseren, dan starten we een marktverkenning. Greenspread schrijft de hiervoor benodigde documentatie, organiseert een schouwing en vergelijkt de binnengekomen aanbiedingen, waarover we tevens onderhandelen namens u als dakeigenaar.

We kunnen in deze fase partijen uit ons eigen netwerk aandragen, maar evengoed een lokale partij of uw huisinstallateur deel laten nemen aan het inkooptraject.

Doelstelling van het inkooptraject is de selectie van een marktpartij met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de turn-key oplevering van de zonne-energie-installatie(s).

3. Bouwbegeleiding
Nadat de meest passende leverancier/installateur voor het project is geselecteerd, kan de daadwerkelijke bouw aanvangen. In die fase kan Greenspread desgewenst de overall-begeleiding op zich nemen. Dit houdt in dat we actief meekijken en -denken met de installateur die de zonnepanelen en omvormers plaatst. Verder stemmen we de werkzaamheden af met alle andere relevante partijen. Denk hierbij aan: de huisinstallateur, de netbeheerder, het meetbedrijf, de constructeur, de bliksemfirma et cetera.

We toetsen de uitgevoerde werkzaamheden aan de van toepassing zijnde offerte(s), effecturen eventuele exploitatiesubsidies (SDE+) en registreren het systeem bij alle benodigde organisaties.

Kosten
Voor het management van het gehele traject (haalbaarheidsstudie, coördinatie inkooptraject en bouwbegeleiding) vragen wij een fee die varieert tussen de 5% en 10% van de turn-key-waarde van het zon-PV-systeem, afhankelijk van de systeemgrootte. Het corresponderende bedrag verdienen we deels terug door in het inkooptraject een scherpe prijs te bedingen.


Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter