Aanvraag SDE+ 2019


Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2 -reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal, net als bij de huidige SDE+-regeling, door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren.

De subsidieregeling opent op 29 oktober om 9.00 uur en sluit op 14 november om 17.00 uur. De subsidieregeling werkt als een veiling: wie het minst vraag en het eerst biedt, maakt de grootste kans om de subsidieaanvraag gehonoreerd te krijgen.

Stimuleren zonnepanelen op bedrijven en (non-profit)instellingen

Dankzij het plaatsen van zonnepanelen verduurzaamt u uw eigen energieverbruik en verlaagt u uw energienota. U draagt bij aan een beter milieu en uw pand scoort beter in de verschillende energielabels.

Greenspread is een onafhankelijk adviesbureau met een bewezen track record op het gebied van verduurzaming van vastgoed, het aanvragen van subsidies en het aantrekken van financiering.

Greenspread biedt voor de komende SDE+-ronde twee producten aan; een quickscan of een haalbaarheidsonderzoek.

De quickscan geeft u inzicht in:

 • Het aantal panelen dat ongeveer op uw dak geplaatst kan worden;
 • De investering die ongeveer met een dergelijk systeem gepaard gaat;
 • De verwachte energieproductie van het zonne-energiesysteem, rekening houdend met oriëntatie en hellingshoek en eventuele beschaduwing;
 • De verwachte jaarlijkse besparing op uw energienota;
 • Eventuele financieringslasten; en
 • De verwachte terugverdientijd.

Greenspread voert een quickscan uit voor € 250,- exclusief BTW.

Het haalbaarheidsonderzoek geeft u inzicht in:

 • Het exacte aantal panelen dat op uw dak geplaatst kan worden;
 • De locatie waar de omvormers geplaatst kunnen worden;
 • Het kabeltracé;
 • Het ballastplan;
 • De verwachte energieproductie van het zonne-energiesysteem, rekening houdend met oriëntatie en hellingshoek en eventuele beschaduwing;
 • De verwachte jaarlijkse besparing op uw energienota;
 • Eventuele financieringslasten; en
 • De verwachte terugverdientijd.

Bij een haalbaarheidsonderzoek komt altijd een medewerker van Greenspread langs om ter plekke de situatie te beoordelen.

Greenspread voert een haalbaarheidsonderzoek uit voor € 750,- exclusief BTW.

Greenspread vraagt de SDE+ voor u aan en doet dit als intermediair namens u. Wanneer u de subsidie gegund krijgt, bent u dus niet gebonden aan Greenspread. Uiteraard kunt u hen wel vragen u verder te helpen bij de realisatie en/of financiering van de zonnepaneleninstallatie maar daar bent u vrij in.

Zon op grond, water of monumenten

Heeft u water of grond beschikbaar voor zonnepanelen of is uw pand een monument? Ook dan kan Greenspread u helpen. Voor zon op water of grond en monumenten heeft u voor een SDE+-aanvraag altijd een vergunning nodig. Deze kan Greenspread voor u aanvragen. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met onze landschapsarchitect Tijmen van Straten: tijmen@greenspread.nl

Voorbeelden

Om u inzicht te geven in de verschillen tussen een quickscan en een haalbaarheidsonderzoek, kunt u via de onderstaande links een voorbeeld downloaden van zowel een quickscan als een haalbaarheidsonderzoek. U kunt tevens de checklist en het opdrachtformulier downloaden.

U kunt hier een voorbeeld quickscan downloaden.

U kunt hier een voorbeeld haalbaarheidsonderzoek downloaden.

U kunt hier de checklist downloaden.

U kunt hier het opdrachtformulier downloaden.

U kunt hier het machtigingsformulier downloaden.

Interesse

Bent u geïnteresseerd in een quickscan of een haalbaarheidsonderzoek, meld u dan aan.

Dit doet u door het opdrachtformulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en gescand te mailen naar sde@greenspread.nl

Alle aanvragen voor een quickscan die volledig vóór 28 oktober worden aangeleverd, zullen in behandeling worden genomen voor de SDE+ fase 1 die opengaat op 29 oktober om 09.00.

Alle aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek die volledig vóór 15 oktober 18.00 worden aangeleverd, zullen in behandeling worden genomen voor de SDE+ fase 1 die opengaat op 29 oktober om 09.00.


Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter