Zonnepark

Introductie

Een grondgebonden zon-PV-park is voor gemeenten een innovatieve manier om meters te maken in de energietransitie. Greenspread heeft een model ontwikkeld dat onder voorwaarden de financiële haalbaarheid van een zonnepark aantoont. Greenspread kan opdrachtgevers volledig ontzorgen als het gaat om het locatieonderzoek, vergunningen, de business case en het organiseren van financiering.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

De focus wordt eerst gelegd op het komen tot een zorgvuldige afweging in locaties. Vervolgens besteden wij aandacht aan het technisch ontwerp van het zonnepark, waarna werk wordt gemaakt van een business case. Wanneer hieruit de financiële haalbaarheid van een project blijkt, dan verleggen wij de aandacht naar de trajecten rondom vergunningen, de financiering en de markt voor wat betreft de turn-key-realisatie.

Proces en vervolg

Het ontwikkelen van een grondgebonden PV-systeem is een complexe klus waarbij veel partijen betrokken zijn en er veel (locatie)onderzoeken dienen te worden verricht. De doorlooptijd van een dergelijk project kan daardoor eenvoudig één tot enkele jaren bedragen. Om lokaal draagvlak voor een zonnepark te realiseren, schenkt Greenspread tijdens en na de realisatiefase aandacht aan de (her)financiering via crowdfunding. Hiervoor heeft zij zelf het platform van stichting Greencrowd ontwikkeld.


Projecten


Ik wil graag meer informatie