Windturbine(s)

Introductie

Windenergie is onmisbaar in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Grootschalige windturbines op land leveren niet alleen veel groene stroom op, maar zijn tevens rendabel te realiseren. Greenspread kan een traject dat leidt tot de bouw van deze windturbines op zich nemen: van locatieonderzoek tot aan business case en van financiering tot aan burgerparticipatie.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

De ontwikkeling van windturbines begint met een indicatieve business case, waarin de algemene haalbaarheid van de turbine(s) wordt vastgesteld. Hierna volgt een gedegen toets van de voorziene locatie (denk aan bodemonderzoek, een MER et cetera). Tevens worden andere parameters van de business case stap voor stap uitgewerkt, waaronder de (wijze van) financiering.

Proces

De ontwikkeling van een windturbine(park) is een veelomvattend traject. Tussen de ideefase en de realisatiefase kan eenvoudig een aantal jaren zitten, gezien alle ruimtelijk-juridische procedures die doorlopen dienen te worden en de onderzoeken die op de locatie in kwestie moeten worden verricht. Tijdens en na het ontwikkeltraject kan Greenspread via het platform van stichting Greencrowd een passend burgerparticipatiemodel opzetten, zodat omwonenden van de windturbines naast de lasten ook de lusten van de windmolens kunnen ervaren.Ik wil graag meer informatie