Gebouwgebonden zonne-energie

Introductie

Het realiseren van zonnepanelen op een dak kan economisch interessant zijn en is bovendien goed voor het milieu. Kansen voor een zon-PV-installatie liggen er indien aan technische, financiële en juridische randvoorwaarden wordt voldaan. Greenspread beschikt over een schat aan kennis en ervaring met betrekking tot het vaststellen van de rentabiliteit van kleine, grote en zeer grote gebouwgebonden PV-installaties.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Eerst brengt Greenspread de ligging (zonoriëntatie, beschaduwing etc.) van het dak in kaart. Daarna verzamelen wij relevante gegevens, zoals het stroomverbruik en de kostprijs van stroom. Wanneer de conclusie luidt dat een systeem rendabel is, dan bezoeken wij de locatie in kwestie om onze aannames te toetsen, een plek voor de omvormer te bedenken en te kijken of de elektriciteitsmeter geschikt is.

Proces en vervolg

Greenspread kan de ontwikkeling van een zon-PV-installatie binnen een week verzorgen. Wanneer de conclusie luidt dat een systeem haalbaar is, kan Greenspread  het traject richting realisatie begeleiden door offertes bij leveranciers op te vragen. Wanneer zusterbedrijf InEnergie de installatie mag leveren, dan kan Greenspread de ontwikkel-kosten in mindering brengen op de offerte van InEnergie. Na realisatie kan het systeem via stichting Greencrowd worden geherfinancierd.


Projecten


Ik wil graag meer informatie