Biomassa-installatie

Introductie

Biomassa speelt een voorname rol in de energietransitie. Er zijn diverse biomassastromen die via verbranding, vergisting of vergassing in groene energie kunnen worden omgezet. Biomassa kan tevens worden geteeld op een stuk land, waarbij de opbrengsten als grondstof in een productieketen terechtkomen. Greenspread kan de technische en financiële haalbaarheid van ieder biomassaproject vaststellen.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Greenspread verzamelt eerst gegevens over de beschikbaarheid van het type biomassa, de conversiewijze en eventuele vergunningen. Daarna wordt een business case gemaakt, waarin de totale kosten worden afgezet tegen de totale opbrengsten gedurende de exploitatieperiode. Zoals Greenspread betaamt wordt hierbij volop aandacht besteed aan de organisatie van de financiering.

Proces en vervolg

Het doorlopen van het bovengenoemde ontwikkeltraject kan één tot drie maanden duren, afhankelijk van het type biomassa, de conversiewijze en (het aantal) betrokken stakeholders. Mocht Greenspread concluderen dat een bepaald biomassaproject haalbaar en zinvol is, dan is zij zoals gewoonlijk bereid om zelf risicodragend (financierings)kapitaal in te brengen. Na realisatie kan het project worden geherfinancierd via stichting Greencrowd.


Projecten


Ik wil graag meer informatie