Onze diensten: Ontwikkeling

Dagelijks zetten wij projecten op het gebied van zon-PV, wind, biomassa en warmte in de steigers. Hierbij belichten wij alle relevante technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. Op die wijze kan Greenspread een project daadwerkelijk in de realisatiefase helpen. In de praktijk gaat het om het maken van technische ontwerpen, definitieve business cases en het komen tot een investeringsbesluit.

 

Drukwerk