Investering door Greenspread

Introductie

Gebruikmaken van zonne-energie, zonder zelf te investeren? Dat maakt Greenspread mogelijk. Het principe is eenvoudig: Greenspread schaft de PV-installatie aan en de gebruiker van de locatie betaalt voor iedere kWh die het systeem opwekt. Deze stroom wordt afgerekend tegen het normale kWh-tarief (het Niet-Meer-Dan-Anders-principe). Na 10-15 jaar wordt de installatie om niet overgedragen aan de gebruiker.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Het duiden van de technische haalbaarheid van een PV-systeem op de locatie in kwestie is stap één. Vervolgens verzamelt Greenspread bestaande verbruiks- en tariefgegevens. Op basis hiervan wordt een business case gemaakt voor de exploitatie. Wanneer die rendabel blijkt te zijn, wordt een leveringscontract gesloten met de afnemende partij, waarna de zon-PV-installatie wordt gerealiseerd.

Proces en vervolg

Als het PV-systeem gerealiseerd is, dan stuurt Greenspread per kwartaal een factuur voor de daadwerkelijk opgewekte groene kilowatturen. De gebruiker van het pand wordt na de exploitatieperiode de nieuwe eigenaar en profiteert daardoor nog jarenlang van gratis stroom. Via het platform van stichting Greencrowd kan het PV-systeem worden geherfinancierd, zodat omwonden kunnen meedelen in het rendement van de zonnepanelen.


Projecten


Ik wil graag meer informatie