CoopDeZon

Introductie

Met CoopDeZon kunnen zonne-energie-projecten worden gerealiseerd via het Energieakkoord. Omwonenden krijgen de kans via een coöperatie te investeren in duurzame energie. Door een energiebelastingkorting van 7,5 cent per kWh is deelname financieel gezien interessant voor de leden. CoopDeZon is een totaalconcept voor gemeenten, andere vastgoedeigenaren en lokale duurzame initiatieven.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit zes stappen die achtereenvolgens worden doorlopen: het ontwikkelen van de business case (1), het vaststellen van de benodigde documentatie (2), het creëren van lokale betrokkenheid (3), het werven van investeringsgelden (4), het realiseren van de zonnepanelen (5) en de exploitatie van het PV-systeem (6).

Proces

Met CoopDeZon kan op iedere plek in Nederland binnen enkele weken een lokale coöperatie worden opgericht met een eigen zonnepaneleninstallatie. De omwonenden (uit de postcoderoos) financieren deze installatie en nemen ook zelf de duurzaam opgewekte stroom af. CoopDeZon neemt daarbij de volledige organisatie op zich en leidt alle financieel-administratieve processen in goede banen. De beginstap is altijd: het selecteren van een dak of andere locatie waar de opwekking van zonne-energie plaats kan vinden. Deze presentatie gaat nader in op CoopDeZon en de mogelijkheden van het Energieakkoord.


Projecten


Ik wil graag meer informatie