(Tijdelijk) Anders Bestemmen

Introductie

Gemeenten kunnen terreinen die tijdelijk geen functie vervullen aanwenden om hier duurzame energie op te wekken. Op die wijze kunnen zij inkomsten genereren op gronden waar zij tot op heden slechts de rentelasten van ervaren. Greenspread kan op provinciaal niveau de kansen en knelpunten rondom TAB identificeren en een plan maken dat de route duidt tot succesvol TAB in relatie tot duurzame energie (zon, wind, bio).

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Het identificeren van de knelpunten die  gemeenten ervaren, via een website met vragenlijst, is stap 1 in het proces. Op basis van de verworven inzichten wordt een selectie gemaakt van cases, die verder worden uitgewerkt. De lessen hieruit worden vertaald in een handreiking voor alle gemeenten in het studiegebied.

Proces

Het in kaart brengen van de gemeentelijke wensen en behoeften op het gebied van TAB duurt ongeveer een maand. De uitwerking van de geselecteerde cases heeft vervolgens een doorlooptijd van nog eens enkele maanden. Al in die fase kan worden gestart met het maken van de generieke handreiking omtrent TAB in relatie tot duurzame energie.


Projecten


Ik wil graag meer informatie