Windlocatiestudie

Introductie

Windturbines op land zijn vaak voer voor discussie. Een inventarisatie van mogelijke locaties voor turbines is cruciaal om te komen tot een breed gedragen visie op een toekomstige lokale energievoorziening. Greenspread kan op gemeentelijk niveau of op regionaal niveau kansrijke locaties onderscheiden van onmogelijkheden, binnen de bandbreedtes van wettelijke kaders en overheidsbeleid.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Een locatiestudie start met het in kaart brengen van beleidskaders en wettelijke (on)mogelijkheden. Vervolgens worden ruimtelijke criteria bepaald voor de toepassing van windenergie. Deze criteria worden losgelaten op de lokale werkelijkheid in kwestie, waarna de (on)mogelijkheden in een kaartbeeld worden weergegeven. Op de kansrijke locaties worden turbines gevisualiseerd.

Proces en vervolg

Een locatiestudie voor grootschalige windturbines kan Greenspread in ongeveer een maand opstellen. Greenspread kan aansluitend hierop de helpende hand toesteken bij het vertalen van de conclusies in passend lokaal beleid op het gebied van windenergie. Ook voor de ontwikkeling van concrete windprojecten kan Greenspread haar expertise inbrengen.


Projecten


Ik wil graag meer informatie