Haalbaarheidsstudie zon-PV

Introductie

Zonnepanelen realiseren op een dak of stuk grond is altijd een duurzaam, maar niet per definitie een technisch en/of economisch haalbaar idee. Greenspread is zeer bedreven in het vaststellen van de technische en financiële haalbaarheid van zonnepanelen op een concrete locatie. Daarbij zet zij uiteen of diverse financieringsconstructies mogelijk zijn (en wat de effecten hiervan zijn).

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Na het verzamelen van informatie (het beschikbare schaduwvrije oppervlak, de stroomprijs, het verbruik, de doorlaatwaarde van de aansluiting) stelt Greenspread de business case samen. De resultaten hiervan verschijnen in een bondige rapportage. Hierin komt naar voren of een eigen investering, lease, crowdfunding of andere financieringswijzes raadzaam zijn.

Proces

Een haalbaarheidsstudie zon-PV kan Greenspread per locatie maken voor € 650,- (dakgebonden, exclusief BTW) en kan afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie binnen één tot twee weken worden opgeleverd. Wanneer een PV-systeem als haalbaar is aangemerkt en de realisatie of financiering ervan ook aan Greenspread wordt toevertrouwd, dan houdt Greenspread de genoemde kosten voor de haalbaarheidsstudie in op de nieuwe aanbieding. Alle grote PV-systemen die Greenspread momenteel in exploitatie heeft (zoals dat van Rijnstate), zijn begonnen met een haalbaarheidsstudie.


Projecten


Ik wil graag meer informatie