Energiepotentiekaart

Introductie

Een Energiepotentiekaart is de ruggengraat van gemeentelijk beleid op het gebied van duurzame energie. De kaart laat zien of technieken zoals windenergie, zonne-energie, WKO, geothermie, biomassa en restwarmtebenutting kansrijk zijn in een gemeente (1) en op welke plekken toepassing zinvol zou zijn (2), vanuit het technische én economische perspectief gezien.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Greenspread bepaalt eerst wat de ruimtelijke criteria zijn voor de toepassing van de duurzame-energie-technieken. Daarna volgt de ruimtelijke vertaling van deze criteria in toepassingsmogelijkheden. Per techniek wordt een kaart samengesteld die de vraag “wat kan waar?” beantwoordt. De “overlay” hiervan is de totale Energiepotentiekaart van een gemeente.

Proces en vervolg

Het maken van een Energiepotentiekaart duurt in de regel ongeveer twee maanden. Greenspread denkt na afloop uiteraard graag mee over de wijze waarop kansrijke projecten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt aan projecten op het gebied van zonne-energie, windenergie, WKO of biomassa. Ook kan zij procesbegeleiding bieden bij het uitwerken van cases op het gebied van geothermie of restwarmte.


Projecten


Ik wil graag meer informatie