Energielandschap

Introductie

Bij het opwekken van duurzame energie is inpassing in het landschap zeer belangrijk. Windmolens, zonnepanelen en andere technieken hebben immers een forse weerslag op de leefomgeving. Het Energie-landschap is een product dat leidt tot zorgvuldige lokale inpassing van projecten op het gebied van duurzame energie.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Het Energielandschap bestaat uit een inventarisatie en analyse van bestaande landschappelijke waarden. Op basis hiervan wordt een visie opgesteld wat betreft de inpassing van duurzame energie. Hierbij wordt gestreefd naar behoud en versterking van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Tevens wordt gevisualiseerd wat de ingrepen in het landschap betekenen door middel van realistische fotomontages.

Proces en vervolg

Greenspread kan in een periode van ongeveer vier weken komen tot een op maat gesneden Energielandschap. Tijdens de inventarisatiefase (1) verdiept Greenspread zich in de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie van de locatie(s) in kwestie. Vervolgens wordt in fase 2 een visie gevormd op de wijze waarop landschapsontwikkeling en duurzame energie hier hand in hand kunnen gaan. Ten slotte wordt op deelplanniveau (fase 3) aandacht besteed aan de planning voor wat betreft de inpassing van duurzame-energie-technieken.Ik wil graag meer informatie