Carbon footprint management

Introductie

Het terugdringen van de CO₂-uitstoot is een belangrijke pijler onder het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van bedrijven en organisaties. ‘Carbon footprint management’ kan tevens in forse mate kostenbesparend zijn. Het vaststellen van de carbon footprint, het bepalen van reductiekansen en het monitoren van de resultaten zijn werkzaamheden die u aan Greenspread kunt toevertrouwen.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Plan van aanpak

Allereerst brengt Greenspread in kaart op welke activiteiten uit de bedrijfsvoering de huidige CO₂-uitstoot is terug te leiden. Vervolgens wordt in samenspraak bepaald op welke wijze de footprint kan worden gereduceerd. Het verzorgen van de communicatie omtrent de (monitoring van de) CO₂-reductie is stap drie.

Proces en vervolg

Het bovengenoemde traject kan Greenspread organiseren in een periode van één tot drie maanden, afhankelijk van de grootte van de organisatie in kwestie en de interne beschikbaarheid van informatie. Concrete energiebesparings- en duurzame-energie-projecten die als kansrijk zijn geïdentificeerd, kunnen uiteraard ook daadwerkelijk door Greenspread worden ontwikkeld. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van een gebouwgebonden zon-PV-systeem, het realiseren van LED-verlichting of de inkoop van groene elektriciteit.


Projecten


Ik wil graag meer informatie