Advies duurzame warmte

Introductie

Het leveren van duurzame warmte is een proces vol technische, economische en juridische dynamiek. Greenspread kan vanuit haar kennis en ervaring als ontwikkelaar en asset-manager van projecten (o.a. bij DEVODEVA) bruikbare adviezen geven. Te denken valt aan: haalbaarheidsstudies, business cases, due diligences, onderhandelingen over contracten, second opinions en de begeleiding van aanbestedingen.

Offerte aanvragen
Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter

Waarom Greenspread?

Greenspread is een belangrijke speler in de warmtemarkt. Wij voeren directie bij lokale warmtebedrijven, zijn bij andere warmteleveranciers verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en helpen veel klanten bij haalbaarheidsonderzoeken, business cases en financieringen. Hierdoor merken wij dagelijks wat er in de praktijk allemaal speelt, zowel bij leveranciers als bij klanten en banken.

Proces

U kunt bij Greenspread terecht voor allerhande vraagstukken en problemen over de warmtelevering uit duurzame bronnen. Advies over warmteprojecten is voor Greenspread vaak de opmaat tot een rol als ontwikkelaar, asset-manager en misschien wel asset-owner. In het hele traject tussen idee en exploitatie kunnen wij een rol van betekenis spelen. De volledige dienstverlening van Greenspread op het gebied van duurzame warmte en/of koude is in deze brochure te lezen.


Projecten


Ik wil graag meer informatie