Onze diensten: Advies

Greenspread adviseert gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties en andere organisaties over het terugdringen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Wat ons onderscheidt van andere adviesbureaus, is de focus op de (realisatie van) concrete projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie: wij houden niet van rapporten die in een bureaula blijven liggen. Integendeel: mochten wij in een adviestraject concluderen dat een bepaald duurzaam project zinvol en rendabel is, dan zij wij bereid hier zelf risicodragend in te participeren.

 

Drukwerk