Advies en ontwikkeling

Greenspread adviseert gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties en andere organisaties over het terugdringen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Wat ons onderscheidt, is de focus op de (realisatie van) concrete projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie: wij houden niet van rapporten die in een bureaula blijven liggen. Integendeel: wanneer wij in een adviestraject concluderen dat een duurzaam project zinvol én rendabel is, dan zijn wij bereid hier zelf risicodragend in te participeren.

Dagelijks zetten wij projecten op het gebied van zon-PV, wind, biomassa en warmte in de steigers. Hierbij belichten wij alle relevante technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. Op die wijze kan Greenspread een project daadwerkelijk in de realisatiefase helpen. In de praktijk gaat het om het maken van technische ontwerpen, definitieve business cases en het komen tot een investeringsbesluit.

Klik voor meer informatie over advies of ontwikkeling.


Deel deze pagina via
Deel via LinkedIn Deel via Twitter