Het is de afgelopen jaren niet altijd even eenvoudig geweest voor Nederlandse bedrijven die zich specialiseren in duurzame energie. Naast de bekende problematiek ten gevolge van de crisis hebben zij te maken met de nodige veranderingen in wet- en regelgeving. Hierdoor is het lastig een product of propositie langer dan enkele maanden in de markt te houden. Denk maar aan de combinatie van SDE+ en EIA als financieringstechniek, die eerst wel was toegestaan en later weer niet. Of aan de beruchte “Postcoderoosregeling”, die zo beroerd is uitgewerkt dat nu een reeks onvermijdelijke aanpassingen wordt voorbereid.

Zekerheid
Minister Kamp heeft uiteindelijk de SDE+ benoemd als vehikel waarmee het afgesproken aandeel van 14% duurzame energie in 2020 gerealiseerd moet gaan worden. Het gaat hier om een regeling die naast het stimuleren van “goedkope” duurzame energie eindelijk voor zekerheid en duidelijkheid moet zorgen. In de praktijk blijkt echter dat de SDE+ er met name voor heeft gezorgd dat enorme schommelingen hebben plaatsgevonden in het type duurzame energie dat mogelijk is gemaakt.

Ga maar na: in 2012 is in totaal 1,7 miljard euro budget verdeeld: 829 miljoen is benut voor geothermie, 437 miljoen voor (verlengde) biomassaverbranding, 2 miljoen voor wind op land en 3 miljoen voor zon-PV. In 2013 is in totaal 3 miljard euro budget verdeeld: 391 miljoen hiervan is benut voor geothermie, 677 miljoen voor biomassaverbranding, 630 miljoen voor wind op land en 121 miljoen voor zon-PV.

Het spreekt voor zich dat diverse gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld op het gebied van wind en zon-PV) hier de consequenties van hebben moeten ondervinden.

Nieuw toppunt
In 2014 is weer een nieuw toppunt bereikt. De voorlopige resultaten van de SDE+ laten zien dat dit jaar voor bijna 1,8 miljard euro aan subsidie is aangevraagd voor zon-PV-projecten. Het is de algemene verwachting dat het merendeel van deze aanvragen gegund zal worden, gezien het uitblijven van projecten op het gebied van wind (voor 260 miljoen aan subsidie aangevraagd) en biomassaverbranding (162 miljoen).

In 2014 staat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 0,7 GW aan zon-PV-vermogen opgesteld in Nederland (algemeen gezien als een lage schatting). Dankzij de SDE+ van 2014 kan hier zomaar 1,2 GW bijkomen. In ons land worden zon-PV-projecten dus mogelijk gemaakt door het uitblijven van initiatieven op het gebied van wind en biomassa; twee geheel andere markten!

Zon-PV onder boom?
Het is natuurlijk wel goed nieuws dat de deuren voor grootschalige zon-PV-projecten de komende periode wijd openstaan. De vraag blijft echter hoe dit zich in 2015 en daarna zal ontwikkelen. Ieder jaar lijkt er weer een nieuwe industrie geluk of pech te hebben. Vorig jaar is de SDE+ categorie ‘wind in meer’ toegevoegd en in 2015 wordt ‘wind op dijk’ opgenomen, als gevolg van een verschil in grondprijs. Zelfs de bijstook van biomassa in kolencentrales (!) gaan we vanaf 2014 gericht stimuleren, ten koste van echte duurzame productie.

Het lijkt er dus op dat alles mogelijk is. Wellicht kunnen we in 2016 de categorie “zon-PV onder boom met dak gericht op het noorden” verwachten. Het is in ieder geval duidelijk dat de overheid van een onderneming die actief is in duurzaamheid verwacht dat zij zich elk jaar op een totaal andere techniek en markt richt.

Vincent Smeele

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *