Onze Tweede Kamer is vorige week toegesproken door de Franse econoom Thomas Piketty. Zijn oproep is kortweg om de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogen te verhogen. Dit klinkt, behalve misschien als je achternaam De Mol of Goldschmeding is, als een sympathiek idee. Echter, een belangrijk argument tegen het verhogen van vermogensbelasting is de dreigende uittocht van de kapitaalkrachtigen naar het buitenland. Onze overheid zit in haar maag met de opgave te laveren tussen het belasten van kapitaal en het voorkomen van het uitvloeien ervan naar landen met een zachter fiscaal klimaat.

Achtergesteld vermogen
Ik zou de volksvertegenwoordigers graag willen wijzen op een groene variant op Piketty’s plan. Het is een feit dat veel duurzame-energie-projecten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van kapitaal. Veel gemeenten en provincies hebben daarom al fondsen in het leven geroepen, die het benodigde kapitaal als achtergesteld vermogen kunnen uitlenen. Deze fondsen vragen echter in veel gevallen forse rentes en ze stellen hoge eisen aan de solvabiliteit van een project.

Wat als we nu een nationaal fonds kunnen instellen, waarin de grootvermogenden hun verplichte ‘afdracht’ doen, niet in de vorm van belasting, maar in de vorm van een achtergestelde lening? Het fonds kan gebruikt worden voor groene-energie-projecten met lange terugverdientijden en om innovatieve projecten over de financieringsdrempel heen te helpen. Zo zijn de afdragers hun geld niet kwijt, maar komt het, als de projecten inderdaad succesvol blijken, op termijn weer terug uit de exploitatie. Op deze manier zit er, geheel in de ondernemersgedachte, ook nog een beetje risico in voor de kapitaalafdrager.

Win-win-win
Met dit plan behouden de grootvermogenden hun kapitaal als zij binnenboord blijven. De burgers profiteren van een snelle en betaalbare transitie naar duurzame energie. De overheid kan haar subsidies op duurzame energie terugschroeven en dit geld besteden aan andere belangrijke overheidstaken. Kortom: een win-win-win situatie! Geachte Tweede Kamer, in de slipstream van Piketty kom ik een en ander graag verder bij u uit de doeken doen.

Koen Kooper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *