Wij maken u er graag op attent dat de EDS-regeling vanaf 1 januari 2019 wordt vervangen door de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

De BOSA compenseert het niet langer kunnen verrekenen van de btw bij gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen. Daarnaast wordt een aanvullende subsidie geboden voorinvesteringen in onder meer energiebesparende maatregelen. Dit gaat om een subsidie van 35% van de investeringskosten van de maatregel ledsportveldverlichting en ledarmaturen vallen hieronder. In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Wilt u gebruikmaken van deze subsidie?

Wij vragen deze graag voor u aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *