Archive for november, 2018

Onderzoek onder gemeenten: WOZ-beleid zonnepanelen volledig versnipperd

Woudenberg, 19 november 2018

Zonnepanelen hebben geen WOZ-waarde volgens gemeenten

Een overweldigend aantal gemeenten heeft gereageerd op vraag van Greenspread hoe de gemeente omgaat met zonnepanelen in de WOZ-waarde. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat het beleid volledig versnipperd is én dat het gros van de gemeenten geen WOZ-waarde toekent aan zonnepanelen. Dit terwijl het onderzoek gestart is naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof waarin juist wordt gesteld dat zonnepanelen wél een WOZ-waarde hebben.

Op 10 september 2018 hebben de VVD-Kamerleden Lodders en Yesilgöz-Zegerius vragen gesteld aan staatssecretaris Snel van Financiën over de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 17 april 2018 over het meenemen van zonnepanelen in de WOZ-waarde.

Staatssecretaris Snel heeft op 6 november antwoord gegeven op deze vragen en de staatssecretaris gaf onder meer aan dat er geen overzicht beschikbaar is van de wijze waarop gemeenten omgaan met de waardering van zonnepanelen en of zij al dan niet gebruikmaken van de uitzonderingsbepaling in de Gemeentewet.

Naar aanleiding van het antwoord van de staatssecretaris heeft Greenspread een korte enquête gehouden onder de gemeenten om hier meer zicht op te krijgen. Tot op heden hebben 198 van de 380 gemeenten geantwoord. De antwoorden en toelichtingen zijn verwerkt in dit rapport.

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  • Zonnepanelen hebben geen of nauwelijks invloed op de WOZ-waarde van een object, zelfs niet wanneer het object een zakelijk pand is met een grote zonnepaneleninstallatie.
  • De verdeling van de antwoorden op de primaire vraag of gemeenten zonnepanelen al dan niet meenemen in de bepaling van de WOZ-waarde van een object geeft aan dat hier nog geen eenduidig beleid voor is.
  • Het gros van de gemeenten heeft geen zicht op het feit of er zonnepanelen op een object zijn geplaatst en houdt dit ook niet bij. Slechts een handvol gemeenten geeft aan bij verkoop van een object te (gaan) registreren of zonnepanelen aanwezig zijn. Nog een handvol gemeenten geeft aan luchtfoto’s in te willen gaan zetten om te inventariseren welke objecten zonnepanelen hebben.
  • Het overweldigende aantal reacties in combinatie met de uitgebreide toelichtingen geeft enerzijds aan dat het onderwerp enorm leeft en anderzijds dat veel gemeenten nog zoekende zijn om hier goede invulling aan te geven.

 

Het rapport kan hier worden gedownload.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal Greenspread binnenkort een vervolgonderzoek starten waarin naast de voorgenoemde thema’s ook wordt gekeken naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de heffingsgrondslag van de ozb voor grondgebonden zonnepanelen en de leges bij vergunningaanvragen voor zonneparken.

Jan Willem Zwang

Matthijs Mouthaan

Matthijs begon in het het najaar van 2018 bij Greenspread als trainee en is inmiddels actief als analist. Matthijs heeft een multidisciplinaire achtergrond, waarbij hij bedrijfskundige kennis over innovatie combineert met technologische kennis over zon-PV en andere duurzame energiesystemen. Ook heeft Matthijs gewerkt bij verschillende duurzame organisaties,  variërend van een startup tot een non-profit organisatie. In zijn rol houdt Matthijs zich bezig met adviesopdrachten en nieuwe concepten.

Joost Mulder

Joost is sinds oktober 2018 begonnen als trainee  bij Greenspread. Met zijn technische achtergrond in productontwikkeling heeft hij ervaring opgedaan in de wereld van duurzame energie tijdens zijn afstudeeropdracht: het ontwikkelen van een nieuw type zonne-concentrator. Daarnaast heeft Joost ervaring op het gebied van sales en zal bij het afronden van zijn traineeship zich dan ook gaan toespitsen op acquisitie van nieuwe opdrachten gecombineerd met het ontwikkelen van nieuwe systeemoplossingen voor de toekomstige PV markt.

Marc van Leeuwen

Marc is in november 2018 begonnen bij Greenspread en heeft naast een juridische achtergrond ruime ervaring als adviseur voor diverse projecten in zonne-energie en energiebesparing. Bij Greenspread zet hij zich in voor het hele ontwikkeltraject van kleine en grootschalige PV-projecten. Daarbij denkt hij graag mee over oplossingen voor de energiebehoefte van de opdrachtgever, gebruik makend van zijn brede technische, financiële en juridische kennis.

Greenspread opent met zonnepark De Vlaas haar tweede zonnepark

Woudenberg, 13 november 2018

Op 16 november vindt de officiële opening van zonnepark De Vlaas in Deurne plaats. In totaal zijn daar 18.208 zonnepanelen op een terrein van ruim 11 hectare geplaatst, waarvan 10.113 op basis van de SDE+ en 8.095 panelen op basis van de Regeling Verlaagd Tarief worden geëxploiteerd. Hiermee is dit niet alleen het grootste postcoderoosproject van Nederland, maar ook nog eens het eerste grondgebonden zonne-energieproject waarin SDE+ en de Regeling Verlaagd Tarief wordt gecombineerd.

Greenspread Brabant

Coöperatie EnergyPort Peelland initieerde de ontwikkeling en realisatie van Zonnepark De Vlaas. Op advies van duurzaam energiebedrijf Qurrent heeft de coöperatie Greenspread benaderd voor de ontwikkeling en exploitatie van het SDE+-deel van het zonnepark. Greenspread Brabant gaat 10.113 panelen uit dit zonnepark exploiteren en is een samenwerking van BOM Renewable Energy, Scholt Group en Renewable Capital, het moederbedrijf waar Greenspread onder valt. Greenspread opent hiermee na Zonnepark Laarberg haar tweede zonnepark in 2018 voor eigen exploitatie.

Postcoderoospanelen Zonnepark de Vlaas

Een postcoderoos is het gebied van aangrenzende postcode-4-gebieden waarin de productie-installatie ligt. Leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een productie-installatie en wonen binnen dit postcoderoosgebied hebben – volgens de regeling Verlaagd Tarief- recht op een verlaagd tarief (korting) van de energiebelasting. Zonnepark De Vlaas telt 8.095 postcoderoospanelen en 486 postcoderoosdeelnemers verdeeld over 3 postcoderozen. Coöperatie Zonnepark PCR De Vlaas zal in totaal 8.095 zonnepanelen exploiteren. Zonnepark De Vlaas is hiermee veruit het grootste postcoderoosproject van Nederland.

CO2-reductie

De CO2-reductie van Zonnepark De Vlaas bedraagt 2.569 ton per jaar. Het zonnepark heeft met 18.208 zonnepanelen een opgesteld vermogen van 4.916 kWp en produceert naar verwachting 4.500.000 kWh, wat gelijkstaat aan het energieverbruik van ca. 1.400 huishoudens per jaar.

Zonnepark De Vlaas

De aanleg van het zonnepark is uitgevoerd door Hoppenbrouwers, een lokale installateur die landelijk opereert. Van de 11 hectare wordt slechts 6,5 hectare gebruikt voor de zonnepanelen. De overige hectares dienen als natuurcompensatie en bieden plaats aan schapen en een natuurijsbaan voor de lokale schaatsvereniging. Zonnepark De Vlaas draagt dankzij de overheidssubsidie, de bewonersparticipatie en de duurzame-energie-opwekking bij aan drie Sustainable Devolpment Goals.

Greenspread Brabant wint openbare aanbesteding zonnepark langs rijksweg A58

Etten-Leur, 1 november 2018

Aan de Rijksweg A58 bij Etten-Leur wordt een zonnepark van ruim drie hectare gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf en Greenspread Brabant B.V. sloten hiervoor een overeenkomst. Het zonnepark, bestaande uit 9.700 zonnepanelen, zal genoeg duurzame energie produceren voor ongeveer duizend huishoudens. Naar verwachting is het zonnepark in oktober 2019 klaar.

Vermindering CO2-uitstoot en een lagere energierekening

Dankzij de realisatie van dit zonnepark, wordt een positieve bijdrage geleverd aan CO2-vermindering. Inwoners en ondernemers uit de omgeving, met een kleinverbruikersaansluiting die participeren, profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. Zij kunnen kiezen tussen de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos), crowdfunding via Stichting Greencrowd of een Paneelopnaam.

Bijdragen aan realisatie duurzaamheidsdoelstellingen

Met een vermogen van drie megawatt levert het project een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheiddoelstelling van de gemeente Etten-Leur. Het park is voorzien aan de noordzijde van rijksweg A58, op de geluidswal tussen de afslagen Etten-Leur-Zuid en Etten-Leur. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in dit traject samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Etten-Leur.

Greenspread Brabant B.V. en energieleverancier Vrijopnaam

Greenspread Brabant B.V. scoorde het beste op de door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden en eisen en gaat het zonnepark ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Energieleverancier Vrijopnaam levert de opgewekte stroom uit het park aan inwoners en bedrijven in Etten-Leur en biedt samen met Greenspread mogelijkheden voor lokale participatie.

Voorwaarden en eisen aanleg en exploitatie zonnepark

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde, via Biedboek.nl, de aarden geluidswal beschikbaar voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark. Het belangrijkste onderdeel waarop deelnemers werden beoordeeld, is een plan van aanpak met een beschrijving van de maatschappelijke meerwaarde en de inpassing van het zonnepark in de omgeving en het landschap.