Archive for augustus, 2018

Greenspread Brabant: zonne-energie met maximale opbrengst en minimale landschappelijke impact

VALKENSWAARD – BOM Renewable Energy, Scholt Group van energieondernemer Jan Scholt en duurzame-energie-ontwikkelaar Greenspread richten samen Greenspread Brabant op. De joint venture gaat investeren in zonne-energiesystemen op daken, gronden en wateren. Landschappelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik staan hierbij voorop. Het eerste project van Greenspread Brabant, zonnepark De Vlaas in Deurne, wordt al in november opgeleverd.

Greenspread Brabant biedt ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, scholen, ziekenhuizen en waterschappen een totaaloplossing. De joint venture ontzorgt klanten in het gehele traject. Zij betalen als tegenprestatie een vaste, maandelijkse vergoeding. Die wordt bekostigd vanuit de opbrengst van de energiebesparing. Greenspread biedt ook de mogelijkheid daken, grond of water te verhuren ten behoeve van zonne-energiesystemen.

10 MW
Organisaties die al een subsidiebeschikking (SDE+) hebben uit 2016, 2017 of de voorjaarsronde 2018, kunnen zich per direct melden bij Greenspread Brabant. De joint venture beschikt over het vermogen per direct 10 megawatt aan systemen te financieren. Met verschillende banken wordt gesproken over een uitbreiding naar minimaal 25 megawatt.

Grootverbruikers
Brabantse grootverbruikers van elektriciteit (met een aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère), die nog geen zonnepanelen of subsidiebeschikking hebben, kunnen zich ook melden bij Greenspread Brabant. Voor die locaties zal Greenspread Brabant SDE+ aanvragen in de tweede fase van de najaarsronde, die start op 15 oktober.

EINDE PERSBERICHT

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Delmer Soppe
Senior Investment Manager BOM Renewable Energy
E: dsoppe@bom.nl
M: 06-52834289

Jan Scholt
Directeur Scholt Group
E: jan@scholtgroup.com
T: 040 303 26 25

Jan Willem Zwang
Directeur Greenspread
E: janwillem@greenspread.nl
M: 085-401 34 70

Over BOM
De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland.

Onze ambities: meer economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een hoofdrol voor Brabant op het wereldtoneel.

BOM Renewable Energy
Met het label Renewable Energy stimuleert de BOM grootschalige initiatieven van ondernemers, vastgoedeigenaren en burgers om met bewezen technieken Brabant energieneutraal te maken.

Over Scholt Group
Scholt Group investeert in duurzame-energie-projecten en neemt deel in bedrijven die het bestaan aan duurzaamheid ontlenen. Verduurzaming van productieprocessen en technologische verbeteringen zijn de sleutelwoorden voor onze investeringen.

Over Greenspread
Greenspread ontwikkelt en exploiteert duurzame energieprojecten in heel Nederland. De zon-portefeuille van Greenspread is opgebouwd sinds 2011 en omvat meer dan honderd projecten op daken en gronden van zowel maatschappelijke organisaties als commerciële bedrijven. Greenspread is samen met Scholt Group eveneens aandeelhouder in Renewable Energy Lease, een fonds dat investeert in zonne-energiesystemen op grote daken en zonnestroom aanbiedt op basis van 100% lease.

Geld zat, nu nog regie

NU.nl kwam maandag met het volgende bericht: “Netbeheerders verwachten hun deel in de energietransitie na 2030 niet te kunnen betalen. Er zou te weinig geld binnenkomen, doordat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tarieven laag wil houden. Daarvoor waarschuwen Enexis, Alliander en Stedin maandag in Het Financieele Dagblad (FD).”

Wanneer we kijken naar de jaarrekeningen van deze drie netbeheerders over 2017, krijgen we het volgende beeld:

• Het balanstotaal van de drie netbeheerders is 21,8 miljard euro;
• Het gezamenlijke groepsvermogen van de drie is 10,3 miljard euro;
• De gezamenlijke solvabiliteit van de drie is 47%;
• Ze bedienen samen 8,4 miljoen elektriciteitsaansluitingen;
• Ze bedienen samen 7,1 miljoen gasaansluitingen;
• De gezamenlijke omzet bedraagt 4,3 miljard euro;
• De (genormaliseerde) gezamenlijke winst na belastingen bedraagt 499 miljoen euro, ofwel 32,50 per aansluiting; en
• In 2017 hebben ze samen 1,58 miljard euro geïnvesteerd in hun netwerken, dus gemiddeld meer dan 500 miljoen per netbeheerder.

De netbeheerders willen dat de ACM hen toestaat hogere tarieven in rekening te brengen aan hun klanten. De vraag is echter waar dit nu precies op gebaseerd is. Niemand weet namelijk wat ‘de energietransitie’ ons gaat kosten, laat staan wat het deel is dat toekomt aan de netbeheerders. Het is al knap dat ze berekend hebben dat de verduurzaming ze tot 2030 5 miljard euro gaat kosten. Volgens het FD komt dit tot 2030 op 150 miljoen euro aan investeringen per netbeheerder per jaar, een bedrag dat significant lager ligt dan de bedragen die tot op heden jaarlijks geïnvesteerd worden door de netbeheerders.

Wanneer we ervan uitgaan dat de winst de komende jaren op hetzelfde niveau blijft, neemt het groepsvermogen tot 2030 toe met zo’n 6 miljard euro (12 jaar keer 500 miljoen per jaar). Met een gelijkblijvende solvabiliteit betekent dit dat het balanstotaal kan stijgen naar 34,5 miljard. Hiermee creëren de netbeheerders dus al 12,5 miljard ruimte, terwijl ze zelf zeggen maar 5 miljard te hoeven investeren. Wanneer de solvabiliteit echter naar 30% gaat (Alliander hanteert dit als ondergrens), kan het balanstotaal zelfs naar 54,4 miljard en is er ruimte voor ruim 32,5 miljard aan investeringen. In 2030 al! Hierbij komt dat de investeringen in het gasnetwerk voor nieuwe aansluitingen nu al achterwege kunnen blijven. Hoezo moeten de tarieven dan omhoog?

Regie
In plaats van de hypothetische vraag te stellen: ‘wie gaat al die kabels in de grond betalen?’ (wij gaan die kabels betalen), kunnen we beter de vraag stellen wie er nu eindelijk eens regie gaat voeren over de energietransitie. Daar knelt namelijk een veel groter probleem.

Op dit moment heerst volledige chaos in duurzaam-energie-Nederland, en dan vooral op het gebied van zonne-energie. Zonneweides schieten als paddenstoelen uit de grond, boerendaken worden bij opbod ‘verkocht’ en je hoeft maar even met je ogen te knipperen of er zijn in de straat weer ergens zonnepanelen geplaatst. Alliander en Enexis meldden al eerder dat netten overbelast raken en ook in Stedin-gebied gebeurt dit (alleen meldt Stedin dit niet).

De regie is ver te zoeken. Wanneer we de jaarverslagen over 2017 doorspitten, lezen we dat ‘de energietransitie’ bij alle drie de netbeheerders hoog in het vaandel staat. Net als ‘blockchain’ en ‘smart grids’. Qua pilotprojecten zijn de jaarverslagen dan ook nog net geen flyers: de netbeheerders vallen over elkaar heen met innovatieve projecten waarbij zij zijn betrokken. Ook hier geldt echter: er wordt geschoten met hagel. Meer dan ooit willen de netbeheerders ‘samenwerken’. Ze willen alles ‘samen’ doen: met hun stakeholders, met elkaar, met iedereen. Allemaal samen.

Ik vind dit wel een goed idee: laat de netbeheerders samenwerken. Sterker nog: laat ze samen gaan. Fuseren dus. Eén landelijke netbeheerder, aangestuurd door TenneT.
En nee, ik ga niet beginnen over de financiële synergievoordelen die bereikt kunnen worden. De Raden van Bestuur kosten bij de netbeheerders gemiddeld een ton of zes en de Raad van Commissarissen een ton. Door samenvoeging met TenneT bespaar je hiermee een miljoen of twee op jaarbasis en dat zet geen zoden aan de dijk, want dat is nog geen 13 eurocent per aansluiting per jaar. Natuurlijk kan meer bespaard worden wanneer je ervan uitgaat dat 20% van het personeel staf is en dat je hier zo’n 70% kunt besparen, maar dan nog heb je het maar over een tientje per aansluiting per jaar. Alhoewel, ten opzichte van de 32,50 winst is dat dan alweer 30% extra. Hmmm. Maar goed, daar wilde ik niet over beginnen.

Flexibiliteit en verantwoordelijkheid
Waar ik het dus wel over wil hebben, is dat er regie moet komen. De netbeheerders doen nu maar wat. In positieve zin, begrijp me niet verkeerd. Iedere aanvraag wordt behandeld binnen het gestelde kader. Wij hebben legio praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat de netbeheerders niet verder kijken dan hun neus lang is, ondanks alle mooie verhalen in de jaarverslagen. De strategen op de hoofdkantoren weten alles leuk te bedenken, maar in de processen en op de werkvloer gaat het gewoon conform alle ISO-certificeringen en zit alles in hokjes en tussen de lijntjes. Nul flexibiliteit, nul verantwoordelijkheid. Want laten we eerlijk zijn, wanneer ‘de netbeheerder’ zijn deadline niet haalt, heeft er maar één een probleem en dat is de klant.

Dus minister Wiebes: neem de regie! Voeg de netbeheerders samen en plaats ze onder TenneT. Stel een ‘masterplan infrastructuur duurzame-energie-Nederland’ op en zorg ervoor dat Nederland de energietransitie daadwerkelijk kan uitvoeren. Doe dit aan de hand van het Klimaatakkoord. Anticipeer ook op de klimaatverandering waarvan we deze zomer, na de eerdere extreme onweers- en hagelbuien, de eerste echte hittehinder ondervinden. We gaan meer koelen in de zomer en we moeten meer en sneller water af kunnen voeren in de herfst en winter. Blijf rekening houden met de opkomst van elektrisch vervoer, blockchain, smart grids en de hele reutemeteut, maar neem alsjeblieft leiding!

Bangmakerij
En weer even terug naar de netbeheerders: die hebben geld zat. Hun oproep klinkt een beetje als de oproep van Vattenfall, Engie en RWE in 2012 dat ze geld nodig hebben om hun gas- en kolencentrales aan te houden. Bangmakerij. Fuseren, reorganiseren en scherp financieren en er is niets aan de hand.

Het is niet de vraag wie de kabels gaat betalen, want dat zijn wij. De vraag is waar de kabels komen te liggen en hoe dik ze moeten zijn. Daarover moet worden nagedacht en daarop moet regie worden gevoerd.

Jan Willem Zwang