Archive for januari, 2018

Greencrowd/Greenspread scherpen focus en rolverdeling aan

Greencrowd richt zich vanaf heden enkel nog op de crowdfunding van duurzame-energie-projecten. Alle advies-, ontwikkel- en exploitatiewerkzaamheden worden voortgezet vanuit de entiteit Greenspread. Dit besluit volgt op de overname van alle zonne-energie-activiteiten van Greenspread door Greencrowd (medio 2017) met als doel: meer duidelijkheid en focus.

Terug naar de roots

Greencrowd is zich na haar oprichting in 2012 steeds meer gaan toeleggen op het adviseren over en ontwikkelen cq. exploiteren van duurzame projecten, naast de crowdfunding ervan. De stichting gaat zich nu weer uitsluitend richten op het werven van projectfinanciering door een beroep te doen op het kapitaal en duurzame besef van de “crowd”.

Wisselwerking Greencrowd en Greenspread

Het doel van de crowdfunding is altijd geweest: meer duurzame projecten realiseren en daarbij lokaal draagvlak creëren voor deze projecten. Anders gezegd: crowdfunding als middel en niet als doel op zich. Vandaar ook de rechtsvorm van het platform (stichting). Met het oog op de gewenste uitbreiding van het exploitatieportfolio van Greenspread (momenteel ca. 50 projecten, 3 MW opgesteld vermogen) blijft Greencrowd van onverminderd grote strategische waarde in de holding.

Ook focus binnen de crowdfunding

De uniformiteit in de projecten die ter crowdfunding worden aangeboden op greencrowd.nl, zal toenemen. Greencrowd financiert niet langer projecten van commerciële bedrijven, behoudens de projecten die Greenspread gaat exploiteren. Voor projecten van overheidsgerelateerde organisaties, maatschappelijke instellingen, verenigingen en coöperaties is nog wel ruimte op het platform. Alle projecten zijn voortaan gerelateerd aan zon-PV, laadpalen, WKO, LED, wind, opslag of waterkracht. Ten slotte vereenvoudigen de proposities inhoudelijk, met de keuze uit (slechts) de volgende twee varianten:

  • Kortlopend (max. 5 jaar) aflossingsvrij, vaste rente, uit te keren per (einde) kwartaal
  • Langlopend (max. 15 jaar) annuïtair, vaste rente, uit te keren per (einde) kwartaal

Het besluit over de toekomst van Greencrowd is genomen na uitgebreide consultatie van en dialoog met ruim honderd “vaste” crowdfunders van het platform.

Wat er voor klanten wijzigt

Klanten die in het verleden Greencrowd hebben aangenomen voor advies-, ontwikkel- en exploitatiewerkzaamheden worden vanaf heden bediend en benaderd vanuit Greenspread. Voor de bestaande klanten van Greenspread verandert niets. Voor de crowdfunders van Greencrowd evenmin; zij zullen alleen te maken krijgen met een nieuwe naam in de alledaagse correspondentie. Jan Willem Zwang is nog wel eindverantwoordelijk, maar draagt het merendeel van de operationele werkzaamheden over aan zijn nieuwe collega Norbert Buiter.

————————————————————————————————————————————-

Voor meer informatie over de aangescherpte focus en rolverdeling zijn Jan Willem Zwang en Gerhard van de Lagemaat (beiden directeur van Greenspread) bereikbaar via respectievelijk 06-52083046 en 06-10071891.

Greenspread opent vestiging in Groningen

Woudenberg, 3 januari 2018

Greenspread, het adviesbureau dat zich richt op het ontwikkelen en exploiteren van duurzame-energie-projecten, heeft deze week een vestiging in Groningen geopend. Vanuit de vestiging aan de Bovenstreek in Groningen gaat Greenspread de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe bedienen.

De nieuwe vestiging wordt bestierd door twee nieuwe, maar voor Greenspread reeds goed bekende, medewerkers: Norbert Buiter in de rol van projectontwikkelaar en Rogier Kaatee in de rol van projectengineer. Beide medewerkers zijn per 1 januari 2018 gestart bij Greenspread en zijn afkomstig van Grunneger Power, de lokale energiecoöperatie waarmee al jaren een goede verstandhouding en samenwerking bestaat.

Jan Willem Zwang, directeur Greenspread: “We hebben bewust voor Groningen als vestigingsplaats gekozen. Enerzijds gezien de goede relatie met zowel de provincie als de gemeente én met Grunneger Power en Noordelijk Lokaal Duurzaam en anderzijds gelet op het enorme potentieel aan duurzame-energie-projecten in het noorden. Hierbij komt dat we in de drie provincies al 26 zonne-energie-projecten en meerdere slimme, snelle laadpalen in exploitatie hebben en dat er momenteel verschillende advies- en ontwikkelopdrachten lopen voor zowel gemeenten, scholen, lokale energiecoöperaties en commerciële bedrijven. Een lokale, centrale vestiging reduceert onze reistijden en -afstanden waarmee we als bedrijf ook weer een deel van onze bedrijfsvoering verduurzamen.”

De Greenspread-vestiging is te vinden aan de Bovenstreek 9, 9731 DH te Groningen.