Archive for december, 2017

Kerstactie 2017

Dit jaar geen Sinterklaasactie maar een kerstactie van Greenspread en dit keer één die in het teken staat van de nieuwe SDE+-regeling.

Zoals je wellicht hebt meegekregen, is de SDE+-regeling voor 2018 flink versoberd ten opzichte van de regelingen tot en met heden. Invoeden op het net wordt meer gestimuleerd dan gelijktijdige opwek en verbruik. Daarom vermoeden wij dat 2018 in het teken zal staan van grondgebonden en/of drijvende zonneparken. Dit zijn projecten waarvoor bijna altijd een omgevingsvergunning is vereist en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een zonnepark is tijdrovend en geen sinecure.

Greenspread heeft hier echter al veel ervaring mee, zoals met zonnepark Zeijen, de zonneparken in Heesch West, onze eigen zonnepark in Laarberg en uiteraard het drijvend zonnepark in Lingewaard.

De kerstactie 2017 is speciaal voor organisaties die een grondgebonden of drijvend zonnepark willen ontwikkelen en daarvoor (onder andere) een omgevingsvergunning nodig hebben om SDE+ aan te kunnen vragen.

Greenspread biedt hen aan om de omgevingsvergunning aan te vragen voor een sterk gereduceerd bedrag van 12.500,- exclusief BTW. De aanbieding geldt voor parken tot en met 5 MW en deze aanbieding is alleen geldig wanneer voor 31 december 2017 wordt gereageerd.

Mocht u nu een aanvraag willen doen voor een park dat groter is dan 5 MW, dan willen we hiervoor ook een speciale kerstaanbieding maken, maar daar moeten we dan wel even aan rekenen.

Realisatie 200 kWp in Leeuwarden van start

In Leeuwarden wordt sinds eind november gewerkt aan de realisatie van bijna 200 kWp zon-PV-vermogen (724 panelen) op de daken van het Nordwin College aan de Jansoniusstraat. Dit betreft het vijfde exploitatieproject dat Greenspread realiseert in samenwerking met de Friese scholengemeenschap.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de installatie al voor de zomer gereed zou zijn, maar vlak voor de aanvang van de bouw bleek een nieuwe provinciale ontheffing nodig te zijn, vanwege een kolonie visdieven die zich op de daken had genesteld. Uiteindelijk is een groot dakdeel geheel vrijgelaten van zonnepanelen en met mos van de andere dakdelen bedekt, zodat het habitat van de vogels niet verloren gaat.

Eerder hebben Greenspread en Nordwin College al gezamenlijk zon-PV-systemen gerealiseerd in Heerenveen, Buitenpost, Sneek en op een andere locatie in Leeuwarden (Gardeniersweg). In totaal exploiteert Greenspread na oplevering van het nieuwe systeem ca. 470 kWp op de daken van de vijf schoollocaties. Greenspread is 15 jaar lang verantwoordelijk voor de exploitatie van de 724 zonnepanelen. Nadien neemt het Nordwin College het eigendom over.

Annemarie Zwang

Annemarie is per 1 september 2016 begonnen bij Greenspread en heeft een secretariële achtergrond. De afgelopen jaren heeft Annemarie bij zowel grote- als kleine bedrijven veel werkervaring opgedaan als management assistente. Bij Greenspread is Annemarie verantwoordelijk voor het office management en neemt ze de secretariële werkzaamheden en de personeelsadministratie voor haar rekening.