Archive for juni, 2017

City-zen in het nieuws

Afgelopen week heeft het project City-zen een aantal keer het nieuws gehaald. Vorige week maandag was de Volkskrant aanwezig voor een interview bij een van de deelnemers. Dit interview is afgelopen vrijdag in de krant verschenen. Daarnaast zijn de wethouder Duurzaamheid van Amsterdam (Choho) en nog een aantal geïnteresseerde media langs gekomen bij een van de deelnemers. Hieruit is onder andere een leuk stukje op BNR Nieuwsradio gekomen.

Wij willen de deelnemers van harte bedanken die hier aan hebben meegewerkt.

Bouw 150 kWp op daken Tergooi van start

Greenspread realiseert de komende weken een installatie van 150 kWp op de daken van ziekenhuis Tergooi in Hilversum. Na oplevering zal Greenspread het systeem gedurende vijftien jaren exploiteren, waarna het eigendom van de installatie overgaat naar Tergooi. Het systeem bestaat uit 501 zonnepanelen van 300 Wp per stuk (Hanwha Q Cells) in oost-west-opstelling en zes omvormers (SolarEdge).

Tenten Solar is verantwoordelijk voor het DC-deel van de installatie. Huisinstallateur Unica verzorgt de voeding van de omvormers. Van den Heuvel is ten slotte verantwoordelijk voor de overspanningsbeveiliging en de benodigde aanpassingen aan de bliksemafleiding. Het project wordt naar verwachting medio juli opgeleverd.

De zonnepanelen leveren jaarlijks naar verwachting voldoende stroom op voor 44 huishoudens. Tergooi is het negende ziekenhuis dat via Greenspread zonnepanelen realiseert. De afgelopen jaren zijn al installaties ontwikkeld en opgeleverd voor Rijnstate (locaties Arnhem en Zevenaar), ZorgSaam (Terneuzen), Spaarne Gasthuis (Hoofddorp en Haarlem), Deventer Ziekenhuis, Radiotherapiegroep Arnhem en Westfriesgasthuis (Hoorn).

Energiepotentiekaart voor gemeente Rheden

Greenspread gaat voor de gemeente Rheden aan de slag met het opstellen van een energiepotentiekaart. Dit beleidsinstrument brengt letterlijk in kaart wat de (on)mogelijkheden zijn voor de toepassing van verschillende duurzame-energie-technieken in Rheden, zoals zon-PV op daken en in veldopstelling. De kaart maakt tevens duidelijk in hoeverre deze technieken redelijkerwijs een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de lokale, regionale en nationale klimaatdoelen.

In Rheden is de ruimtelijke inpassing van duurzame projecten complexer dan elders, gelet op de grote hoeveelheid natuur en de verscheidene landgoederen, beschermde dorpsgezichten en dergelijke. Niettemin resteren de nodige plekken die interessant kunnen zijn voor de toepassing van duurzame-energie-technieken.

De afgelopen jaren heeft Greenspread al energiepotentiekaarten opgesteld voor onder meer de gemeenten Arnhem, Wageningen, Midden-Drenthe, Tholen en de acht gemeenten van de Regio Noord-Veluwe. De kaart fungeert hier als onderlegger van het actuele beleid op het gebied van duurzame-energieopwekking. Greenspread zal de kaart voor Rheden naar verwachting eind juli opleveren.