Archive for april, 2017

Handboek postcoderoosprojecten geactualiseerd

In opdracht van de Provincie Groningen heeft Greenspread het Handboek Postcoderoosprojecten geactualiseerd, in samenwerking met de Groninger Energie Koepel (GrEK), Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Het handboek is hier te downloaden.

Het vernieuwde handboek bevat actuele ins en outs van de postcoderoosregeling en daarnaast diverse ervaringen van Groningse initiatieven. Met als doel: leren van elkaar zodat meer lokale duurzame projecten van de grond komen.

De eerste editie van dit handboek verscheen in 2014. Sindsdien is de regeling meermaals aangepast en (daardoor) financieel gezien een stuk aantrekkelijker geworden.

Tussentijds heeft de provincie een aantal Groningse initiatieven een steuntje in de rug gegeven via de “postcoderoospremie”. Hierdoor is sindsdien de nodige kennis en ervaring opgedaan met de ontwikkeling van postcoderoosprojecten. Dit alles vormde de aanleiding om het handboek (voor de tweede keer) te actualiseren.

Duurzaam sporten bij de PWA-hal in Epe

Met de zon(licht)rijke maanden in aantocht werkt Greenspread weer verder aan de realisatie van duurzame zon-PV-projecten. Het dak van de Sporthal Prins Willem-Alexander in Epe wordt momenteel voorzien van 360 zonnepanelen, met een gezamenlijk vermogen van 95,4 kWp.

Greenspread heeft het bestuur van de sporthal begeleid in het hele ontwikkelproces (onderzoeksfase, aanvraag subsidie, inkooptraject) en coördineert ook de huidige bouwfase. Aannemer E2 Energie uit Duiven realiseert het zonne-energiesysteem. Huisinstallateur De Groot verzorgt de elektrotechnische koppeling van de installatie. De gemeente Epe heeft een kredietfaciliteit aan de sporthal beschikbaar gesteld voor de financiering.

De PWA-hal zal met de 360 zonnepanelen op jaarbasis meer dan de helft van de eigen stroombehoefte duurzaam opwekken. Gebruikers en bezoekers van de hal kunnen na oplevering de actuele opbrengsten van het systeem volgen via een display in de entreehal.