Archive for januari, 2017

Groei exploitatieportfolio zon-PV zet door

Greenspread heeft haar leaseportfolio uitgebreid met ruim 87 kWp zon-PV-vermogen. Op de daken van het Nordwin College in het Friese Buitenpost is donderdag een systeem van 318 panelen opgeleverd.

De komende 15 jaar blijft Greenspread verantwoordelijk voor de exploitatie ervan. Nadien gaat het eigendom over naar het Nordwin College.

Het systeem bestaat uit de genoemde hoeveelheid zonnepanelen van de Duitse fabrikant Bauer. De installatie is via 3 omvormers van SolarEdge (27,6 kW) gekoppeld aan de stroomvoorziening van het Nordwin College.

Het systeem in Buitenpost is de derde van de vijf systemen die Greenspread leaset aan het Nordwin College. In het voorjaar volgen nog systemen op locaties in Heerenveen en Leeuwarden. In 2016 zijn al systemen op daken in Sneek en (nogmaals) Leeuwarden in gebruik genomen.

Verdere verduurzaming vastgoed Vianen

Greenspread en de Gemeente Vianen zijn gezamenlijk een traject gestart dat moet leiden tot de realisatie van ruim 500 zonnepanelen (135 kWp), verdeeld over de daken van zes gemeentelijke panden.

Het gaat naast het stadhuis van Vianen en de stadswerf om twee gymzalen (in Vianen en Everdingen) en twee brandweerkazernes (in Vianen en Hagestein).

De voorziene panelen leveren gezamenlijk voldoende groene stroom op om in de behoefte van ruim 40 gemiddelde huishoudens te kunnen voorzien, waarmee de gemeente haar duurzaamheidsambities naar de praktijk vertaalt.

Voor het stadhuis en de stadswerf is in 2016 met succes SDE+ aangevraagd, wat op die locaties een rendabele exploitatie mogelijk maakt. Voor de andere locaties is geen subsidie nodig voor systemen met een voldoende aantrekkelijk financieel rendement.

Greenspread zal zich de komende periode achtereenvolgens toeleggen op locatiestudies, de coördinatie van een inkooptraject en het begeleiden van de bouwfase. Het is de verwachting dat alle systemen nog in de eerste helft van dit jaar geplaatst kunnen worden.

In 2015 heeft Greenspread al zonnepanelen gerealiseerd op het dak van Sportcentrum Helsdingen in Vianen, ook in opdracht van de gemeente.

Op een energiek 2017!

Namens het team van Greenspread wensen wij u het allerbeste voor 2017! Hopelijk realiseren we gezamenlijk opnieuw veel mooie, inspirerende en energierijke projecten.