Archive for december, 2016

Positieve uitkomst najaarsronde SDE+

De najaarsronde voor de SDE+ heeft vooralsnog geleid tot de gunning van circa 11 MWp aan zon-PV-projecten voor Greenspread en haar klanten.

Tot de projecten waarvoor de subsidie is toegekend, behoren twee (reeds vergunde) zonneparken. Verder gaat het onder meer om installaties op de daken van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, gemeentelijk vastgoed en locaties van woningbouwcorporaties en overige semioverheden.

Ook is met de gunning van de SDE+ een nieuwe stap gezet in het verduurzamingstraject van het vastgoed behorend bij enkele warmteprojecten die Greenspread exploiteert.

In 2016 is de energievoorziening op sommige van deze locaties al verduurzaamd door de installatie van efficiënte gasabsorptiewarmtepompen.

In 2017 keert de SDE+ terug met een verruimd budget, zowel in de voorjaars- als najaarsronde (2 x € 6 miljard).

Ruim baan voor de slimme meter

De slimme meter krijgt de laatste weken veel kritiek te verduren. De functionaliteiten ervan zouden nog onvoldoende worden benut en daarmee blijft de beloofde energiebesparing vooralsnog uit. Het is onverstandig de slimme meter op basis van dit gegeven af te schrijven.

Verkeerslichten

De introductie van de slimme meter kunnen we vergelijken met de introductie van het verkeerslicht. De eerste autobezitters zaten in 1928 helemaal niet te wachten (letterlijk en figuurlijk) op een rood licht. De problemen die ontstonden op drukke kruispunten werden tot die tijd nog heel efficiënt geregeld door verkeersregelaars. Feit is dat we in het hedendaagse verkeer niet meer zonder verkeerslichten kunnen en dat het inzetten van verkeersregelaars een enorme kostenpost zou betekenen.

Hetzelfde geldt voor de slimme meter. Door het geringe aantal duurzame systemen (zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s) ervaren we vooralsnog geen echte noodzaak voor innovatie, het systeem met de traditionele meters werkt nog naar behoren. Bij toename van duurzame systemen hebben we echter aanpassingen nodig binnen ons huidige energiesysteem. Grote investeringen zijn noodzakelijk om deze nieuwe systemen in te kunnen passen. Denk hierbij aan het verzwaren van kabels en transformators en het installeren van snel regelbaar opwekvermogen om vraag en aanbod in balans te kunnen houden. Een andere oplossing is het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten die deze investeringen kunnen beperken, net zoals het verkeerslicht de kosten voor verkeersregelaars heeft beperkt.

Innovaties

De functionaliteiten van de slimme meter zijn benodigd voor het behouden van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Doordat de slimme meter de mogelijkheid heeft energieverbruik aan een tijdstip te koppelen, wordt het mogelijk nieuwe slimme diensten te ontwikkelen. Deze kunnen ervoor zorgen dat we duurzame toepassingen kunnen blijven benutten in onze huidige energievoorziening. Zo ontstaan mogelijkheden voor innovaties zoals we die als Greenspread demonstreren in het City-Zen-project.

De meeste weerstand ondervindt de slimme meter bij de bezitters van zonnepanelen, juist degenen die de energietransitie aanwakkeren. Door de dreiging van het afschaffen/versoberen van de salderingsregeling, waarvoor een moderne meter noodzakelijk is, installeren veel mensen geen slimme meter of zien zij zelfs af van zonnepanelen. Verschillende mogelijke deelnemers van het City-zen-project haken af doordat de slimme meter verplicht is.

De salderingsregeling moet blijven bestaan zolang de slimme meter niet voor iedereen verplicht is. Als dit niet zou gebeuren, ontstaat een situatie die vergelijkbaar is met de situatie dat witte auto’s niet voor een rood verkeerslicht moeten stoppen. De keuze voor een slimme meter is daarmee niet afhankelijk van de salderingsregeling, net zoals de keuze voor een witte auto dat niet is voor het verkeerslicht. Overigens is op 13 december in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de salderingsregeling “te continueren of te verbeteren”. Anders verwoord: er is nog toekomst voor de salderingsregeling.

Felgroen

De slimme meter zorgt voor de mogelijkheid om meer bewust met energieverbruik om te gaan (mits de informatie uit de slimme meter tot in de woonkamer van huishoudens reikt); én biedt mogelijkheden voor innovaties die kosten besparen voor de BV Nederland. De oproer die nu ontstaat, is in mijn ogen te wijten aan gebrekkige communicatie en een tekort aan partijen die iets toevoegen aan de mogelijkheden van de slimme meter. De uitrol van de slimme meter is in volle gang, maar voorlopig staat het verkeerslicht bij de Nederlandse huishoudens nog op oranje. Met de projecten en plannen die Greenspread binnenkort zal delen, zetten we het verkeerslicht hopelijk op felgroen!

 

Geschreven door Jan Scheepers (14-12-2016)

Energievoorziening Liemerije vergroend

Het PV-systeem van Greenspread op het dak van Rijnstate Zevenaar is op 30 november opgeleverd. Installatiebedrijf Solix uit Velp heeft het systeem gebouwd, bestaande uit 906 zonnepanelen en 7 omvormers van elk 27,6 kW.

Greenspread leaset het de komende 15 jaar aan zorgverlener Liemerije, de gebruiker van het pand. Huisinstallateur Unica heeft het merendeel van de AC-werkzaamheden op zich genomen.

Solix is medio september begonnen met de realisatie, die dus in ruim twee maanden is voltooid. Bijzonder aan het systeem is onder meer de plaatsing van de omvormers en verdeelkast op één frame dat in zijn geheel het dak op is gehesen.

De zonnepanelen leveren jaarlijks naar verwachting 212.000 kWh op, genoeg om in de behoefte van ruim 70 gemiddelde huishoudens te kunnen voorzien.

Liemerije is alweer de elfde zorginstelling die via Greenspread zonnepanelen op het dak heeft laten plaatsen. Een overzicht van onze projecten in de zorgsector is te vinden in deze folder.