Archive for augustus, 2015

Opnieuw meer duurzame energie in Leeuwarden

De afgelopen periode heeft Greenspread opnieuw hard gewerkt aan het verduurzamen van het publieke vastgoed in de gemeente Leeuwarden. Op de daken van drie basisscholen en een buurthuis zijn in samenwerking met enkele realisatiepartners in totaal 429 zonnepanelen gerealiseerd (111,18 kWp). Het gaat om de Máximaschool, de Koningin Beatrixschool (2 locaties) en wijkcentrum Gerard Dou.

In een eerder stadium waren al 970 zonnepanelen (252,20 kWp) gelegd op de daken van negen gymzalen, twee sporthallen en een zwembad. Alle projecten zijn gerealiseerd in het kader van het verduurzamingstraject dat de gemeente Leeuwarden en Greenspread in 2013 samen zijn aangegaan.

Greenspread is in dat kader verantwoordelijk voor de financiering, realisatie en exploitatie van alle zonnepanelensystemen. De gebruikers van de panden nemen de zonnestroom af tegen vooraf overeengekomen tarieven. Tijdens de exploitatie, die 10 of 15 jaar duurt, verzorgt Greenspread het beheer en onderhoud. Nadien draagt Greenspread het eigendom over.

In augustus 2015 zal nog een systeem op het dak van een basisschool in de gemeente (De Arke) worden gelegd. De teller in Leeuwarden staat daarna op 1.433 panelen (372,22 kWp). Het gaat dan om 17 zonne-energie-systemen die samen circa 335.000 kWh per jaar produceren. Dit is voldoende om in de stroombehoefte van ongeveer honderd huishoudens te kunnen voorzien.

Zonnestroom voor Zandkampen in Zaltbommel

De Brede School Zandkampen in Zaltbommel wekt sinds de zomer van 2015 haar eigen stroom op met 162 zonnepanelen. Greenspread heeft het gehele traject begeleid tot en met de oplevering van het systeem, dat een totaal vermogen heeft van 48,6 kWp. De Zandkampen wekt nu naar verwachting 35% van het verbruik duurzaam op; dit is voldoende groene stroom om in de behoefte van circa 13 gemiddelde huishoudens te kunnen voorzien.

De gemeente Zaltbommel ontvangt de komende jaren een overheidsbijdrage per geproduceerde kWh, vanuit de SDE+. Greenspread heeft de gemeente geholpen met het uitwerken van de technische en financiële haalbaarheid, het coördineren van het aanbestedingstraject en begeleiden van alle bouwwerkzaamheden. Het gehele project heeft een terugverdientijd van ongeveer tien jaar en daarmee een positief projectrendement van bijna 8%.

Het pand van de Brede School Zandkampen in Zaltbommel biedt ruimte aan diverse basisscholen, een peuterspeel- en gymzaal en een buitenschoolse opvang.