Archive for maart, 2015

Exploitatieportfolio uitgebreid met 200 kWp zon-PV

In de eerste maanden van 2015 heeft Greenspread opnieuw diverse zon-PV-systemen gerealiseerd en in exploitatie genomen. In totaal gaat het om bijna 200 kWp aan zonne-energie-vermogen verdeeld over meerdere locaties.

In de gemeente Neder-Betuwe zijn de daken van drie sporthallen voorzien van in totaal 508 zonnepanelen (129.540 Wp vermogen). Het gaat om De Eng in Dodewaard, De Linie in Ochten (thuisbasis van SV Olympia) en De Leede in Kesteren. Greenspread exploiteert deze systemen gedurende tien jaar. In deze periode betaalt de gemeente Neder-Betuwe een vergoeding aan Greenspread voor de geproduceerde zonnestroom. Een deel van de investering is via het crowdfundingplatform van Stichting Greencrowd opgehaald.

Op het dak van de Brede Zorgschool De Cambier in Tiel zijn 231 zonnepanelen geïnstalleerd (60.060 Wp vermogen). Dit systeem heeft Greenspread voor 15 jaar in exploitatie genomen. Dit betekent dat zaken als beheer, onderhoud, monitoring, eventuele vervanging van de omvormer(s) et cetera de komende jaren de verantwoordelijkheid van Greenspread blijven. Een deel van de benodigde investering voor dit project is ook succesvol gecrowdfund.

De Prins Willem-Alexanderschool – eveneens uit Tiel – wekt intussen ook haar eigen stroom op. Hier zijn 33 zonnepanelen geplaatst (8.580 Wp vermogen). Ook hier is Greenspread 15 jaar lang de exploitant van het systeem.

Het PV-systeem op het dak van sporthal De Leede in Kesteren.

Het PV-systeem op het dak van sporthal De Leede in Kesteren.

De zonnepanelen van sporthal De Linie in Ochten.

De zonnepanelen van sporthal De Linie in Ochten.

De zonnepanelen van sporthal De Eng in Dodewaard.

De zonnepanelen van sporthal De Eng in Dodewaard.

Het systeem van Brede Zorgschool De Cambier in Tiel.

Het systeem van Brede Zorgschool De Cambier in Tiel.

Het systeem van de Prins Willem-Alexanderschool in Tiel.

Het systeem van de Prins Willem-Alexanderschool in Tiel.