Van voor naar achter, van links naar rechts

Het is de afgelopen jaren niet altijd even eenvoudig geweest voor Nederlandse bedrijven die zich specialiseren in duurzame energie. Naast de bekende problematiek ten gevolge van de crisis hebben zij te maken met de nodige veranderingen in wet- en regelgeving. Hierdoor is het lastig een product of propositie langer dan enkele maanden in de markt…

Een groene variant op Piketty

Onze Tweede Kamer is vorige week toegesproken door de Franse econoom Thomas Piketty. Zijn oproep is kortweg om de belasting op arbeid te verlagen en die op vermogen te verhogen. Dit klinkt, behalve misschien als je achternaam De Mol of Goldschmeding is, als een sympathiek idee. Echter, een belangrijk argument tegen het verhogen van vermogensbelasting…